Arī pašreizējos ekonomiskajos apstākļos Rīgai ir liels potenciāls kļūt par globālas nozīmes finanšu centru

2008. gada 7. oktobris / Bankas ziņas

Rīgas Juridiskās augstskolas izveidotā un AS „Aizkraukles banka” (AB.LV) atbalstītā apmācības programma „Tiesības un Finanses” būs vienīgā Latvijā un viena no retajām visā Eiropā, kas sagatavos augstākā līmeņa speciālistus, kas vienlīdz labi pārvaldīs kā finanšu, tā tiesību jomu un līdz ar to potenciāli spēs rast risinājumu izejai no ekonomiskās krīzes.

Stabilitātes trūkums, kas šobrīd redzams pasaules un arī Latvijas ekonomikā, rada situāciju, ka aizvien vairāk savstarpēji iedarbojas finanšu sektors un tiesiski regulējošā vide. Jaunās programmas mērķis ir nodrošināt šo zināšanu mijiedarbību un veicināt Rīgas kā Centrālās un Austrumeiropas, kā āri NVS valstu finanšu centra attīstību.

Finanšu pakalpojumu sfēra Latvijā līdz šim attīstījusies ar panākumiem, norāda Luks Nijs (Luc Nijs), Rīgas Juridiskās augstskolas AB.LV lektors banku investīcijas darbībā un finansēs. Tomēr vienlaikus ir vairāki faktori, ar kuriem Rīgai jārēķinās cīņā par reģiona finanšu centra titulu.

„Pirmkārt, izglītots darbaspēks finanšu pakalpojumu un ar to saistītajās sfērās. Otrkārt, stipras un konsekventas tiesību normas, kā arī nobriedusi tiesu vara. Treškārt, labi attīstīta starptautiska nodokļu politika, izdevīgi nodokļu aplikšanas līgumi. Ceturtkārt, caurspīdīga kapitāla tirgus infrastruktūra, kura ir cieši saistīta ar starptautisko situāciju un ļauj atbalstīt biznesu. Piektkārt, konsekventas ambīcijas attīstīt regulējošu vidi Latvijā, balstoties uz augstākās morāles un ētiskiem aspektiem, kā arī atbalstošu monetāro politiku,” uzsver L.Nijs.

Kā skaidro Valids Gumā (Waleed Gumaa), programmas „Tiesības un Finanses” direktors: „Programma „Tiesības un Finanses” ļauj studentiem jau studiju laikā sekot līdzi finanšu jomas tendencēm un pirmajiem uzzināt nozares perspektīvas. Mēs augstu vērtējam uzsākto sadarbību ar Aizkraukles banku. Banka nodrošina skolai nepieciešamo platformu, daloties pieredzē un sniedzot savus ieskatus par nozares nākotnes perspektīvām, ierosinot, kas būtu jāņem vērā programmas pilnveidošanai.”

Līgums starp Rīgas Juridisko augstskolu un Aizkraukles banku tika parakstīts 2008. gadā, lai sekmētu akadēmiskās vides un banku sektora savstarpējo mijiedarbību un līdz ar to pielāgotu programmu pašreizējo ekonomikas apstākļu diktētajai nepieciešamībai.

Vadims Reinfelds,AS „Aizkraukles banka” valdes loceklis uzsver: „Sadarbība ar Rīgas Juridisko augstskolu ir mūsu bankas ieguldījums Rīgas kā finanšu centra attīstībā. Izglītības atbalstīšana mums nozīmē dot stabilu un vērtīgu ilgtermiņa ieguldījumu valsts ekonomikā. Vēlamies studentiem sniegt praktiski piemērojamas zināšanas. Šai ziņā „Tiesības un Finanses” ir unikāla programma, jo apvieno juridisko un finanšu izglītību un sagatavo ļoti labus speciālistus, kas spēs veiksmīgi darboties pašreizējos ekonomiskajos apstākļos.”

Rīgas Juridiskās augstskolas un Aizkraukles bankas sadarbības ietvaros tiks veikti un publicēti pētījumi un analītiskie materiāli, tiks organizētas konferences finanšu nozares profesionāļiem no Baltijas un arī no Centrālās un Austrumeiropas valstīm, kā arī tiks organizētas apaļā galda diskusijas ar Latvijas valdību, lai analizētu iespējamās finanšu nozares problēmas un meklētu risinājumus.

Programmu „Tiesības un Finanses” Rīgas Juridiskajā augstskolā iesējams apgūt no 2008. gada.

Jānis Bunte
AS "Aizkraukles banka"
Sabiedrisko attiecību speciālists
Tel.: 67 77 54 32; fakss 67 77 54 15
E-pasts: janis.bunte@ab.lv