Aizkraukles banka veiksmīgi emitējusi subordinētās obligācijas

2008. gada 2. oktobris / Bankas ziņas

Šā gada 19.septembrī beidzās pieteikšanās termiņš uz Aizkraukles bankas (AB.LV) pirmajām emitētajām subordinētajām obligācijām. Saņemtie obligāciju iegādes pieteikumi pārsniedza sākotnēji ierosināto emisiju apjomu.

AB.LV ierosināja divas suburdinēto obligāciju emisijas — ASV dolāros un eiro. Obligāciju emisijas nebija publiskas. To dzēšanas termiņš ir 2018.gada 1.oktobris.

ASV dolāru laidiena sākotnējais apjoms bija 20 miljoni ASV dolāru, savukārt eiro laidiena apjoms — 10 miljoni eiro. Tā kā pieprasījums pēc eiro obligācijām pārsniedza piedāvājumu, tika pieņemts lēmums to palielināt līdz 12,5 miljoniem eiro, lai tiktu apmierināti visi pieteikumi. Obligācijas iegādājās gan fiziskās, gan juridiskās personas.

Obligāciju emisijas mērķis bija piesaistīt bankai subordinētus finanšu resursus. Piesaistītie resursi tiks iekļauti bankas kapitālā, kas attiecīgi palielinās bankas pašu kapitālu un kalpos par pamatu tālākai bankas izaugsmei.

Līdz ar obligāciju emisiju, bankai ir izdevies piesaistīt ievērojamus resursus, kas ļaus bankai arī nākamo gadu uzturēt kapitāla pietiekamības limitu ievērojami augstāku kā noteikusi Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK). Bankas kapitāla pietiekamības rādītājs 2008.gada 30.jūnijā bija 11.31%, kas ievērojami pārsniedz FKTK noteikto minimālo līmeni 8%. Aplēses liecina, ka pēc subordinēto obligāciju emisijas rezultātā iegūto līdzekļu un 2008.gada pirmā pusgada auditētās peļņas iekļaušanas kapitālā, bankas kapitāla pietiekamības rādītājs sasniegs 15.3%. 

“Esam apmierināti ar savu pirmo obligāciju emisijas rezultātiem. Neskatoties uz globālās ekonomikas situācijas apstākļiem, ir izdevies piesaistīt bankai kapitālu ar termiņu uz 10 gadiem. Obligāciju laidiena rezultāti liecina arī par uzticību Latvijas finanšu sistēmai un tās augsto attīstības līmeni,” atzīmē Aizkraukles Bankas līdzīpašnieks un valdes priekšsēdētājs Ernests Bernis.

Par bankas stabilitāti un izaugsmes potenciālu liecina arī sasniegtie finanšu rādītāji 2008.gada pirmajā pusgadā. Bankas auditētā peļņa pusgadā ir 11,8 miljoni latu, bet aktīvu apjoms sasniedza 1,082 miljardus latu.

AS “Aizkraukles banka” ir 100% Latvijas īpašnieku Banka, kas savu darbību veic gan Latvijas, gan ārvalstu tirgos. Galvenie Bankas akcionāri ir Oļegs Fiļs — 47,04% akciju, Ernests Bernis un Nika Berne — 47,04% akciju. Aizkraukles bankas grupā ietilpst arī IPAS “AB.LV Asset Management”,  IBAS “AB.LV Capital Markets”, AS “AB Konsultācijas” un citi uzņēmumi. Pēc aktīvu apjoma Aizkraukles  banka ir septītā lielākā banka Latvijā.

Jānis Bunte
Sabiedrisko attiecību speciālists
Tālr.: +371 67 77 54 32