Aizkraukles bankas grupa: 2008.gada pirmajā pusgadā – labi finanšu rādītāji

2008. gada 28. augusts / Bankas ziņas

Apstiprināšanai Aizkraukles bankas akcionāru pilnsapulcē ir iesniegts Aizkraukles bankas grupas auditētais finanšu pārskats par 2008. gada pirmo pusgadu.

2008. gada pirmā pusgada rezultāti uzskatāmi pierāda, ka Aizkraukles bankas vadībai ir izdevies veiksmīgi prognozēt situāciju tirgū un attiecīgi mainīt bankas darbības stratēģiju. Līdz ar to ienesīguma rādītāji ir vieni no labākajiem visā banku sektorā.

Aizkraukles bankas auditētā peļņa 2008. gada pirmajā pusgadā ir 11,8 miljoni latu. Šie un arī citi finanšu rādītāji rada pamatu optimistiskai prognozei, ka gada sākumā samērā piesardzīgi izvirzītie finanšu plāni tiks pārsniegti.

“2008. gada pirmais pusgads gan pasaules, gan Latvijas finanšu tirgos iezīmējās ar izaugsmes tempu kritumu. Ārējo faktoru ietekme pasteidzināja jau iepriekš plānoto biznesa un vadības procesu optimizēšanu Aizkraukles bankā. Stratēģijas un struktūras maiņa un efektīvākas darba metodes sevi pilnā mērā attaisnoja jau pirmajā pusgadā, ļaujot ierobežot izmaksu pieaugumu un saglabāt labus finanšu rādītājus,” ar gandarījumu atzīmē bankas līdzīpašnieks un valdes priekšsēdētājs Ernests Bernis.

Arī 2008. gada otrajā pusē galvenā vērība tiks veltīta bankas servisa līmeņa tālākai paaugstināšanai jaunās klientu politikas ietvaros un ieguldījumu produktu attīstīšanai.

Finanšu rezultāti

Bankas aktīvi 2008. gada jūnija beigās sasniedza 1,082 miljardus latu. Salīdzinot ar 2007. gada pirmo pusgadu, pieaugums ir 20%. Savukārt Bankas kredītu portfelis 2008. gada 30. jūnijā bija 698 miljoni latu, kas ir par 18% vairāk nekā pirms gada. Būtiski norādīt, ka 2008. gadā Bankas mērķis ir saglabāt kredītportfeļa apjomu gada sākuma līmenī, galveno uzmanību pievēršot tā kvalitātei, ko raksturo līdzsvarota un pārdomāta riska un ienesīguma attiecība.

Bankas piesaistīto noguldījumu apjoms pārskata perioda beigās bija 801 miljoni latu. Noguldījumu apjoms, salīdzinot ar 2007. gada 30. jūniju, pieaudzis par 12%.

Bankas kapitāla atdeve ROE (pārskata perioda peļņas attiecība pret vidējo Bankas kapitālu) 2008.gada 30. jūnijā sasniedza 26.7%, bet aktīvu atdeve ROA (pārskata perioda peļņas attiecība pret aktīvu vidējo pārskata vērtību) bija 2.2% .

Aizkraukles bankas grupas konsolidēto finanšu pārskata auditu par 2008. gada pirmo pusgadu veica starptautiskā auditorkompānija SIA “Ernst & Young Baltic”.

Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība AB.LV Asset Management

Pirmais pusgads veiksmīgs bijis arī Aizkraukles bankas meitas uzņēmumam IPAS “AB.LV Asset Management”, kas pārvalda 5 AB.LV ieguldījumu fondus un klientu individuālos ieguldījumus. Uzņēmuma apkalpoto klientu līdzekļu apjoms 2008. gada pirmajos sešos mēnešos sasniedza 42,6 miljonus latu.

2008. gada 30. jūnijā IPAS “AB.LV Asset Management” peļņa bija 196,5 tūkstoši latu.

Aizkraukles banka — sabiedrībai

Jau tradicionāli Aizkraukles banka sniedz savu ieguldījumu Latvijai nozīmīgu ilgtermiņa projektu realizācijai, piemēram, ar bankas atbalstu Maskavā un Briselē tika organizētas Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja kolekcijas izstādes un pasniegta Lielās Mūzikas balva akadēmiskajā mūzikā. Būtisks finansiāls atbalsts dots arī sportam, īpaši Latvijas handbola attīstībai.

Labdarības jomā Aizkraukles bankas galvenais sadarbības partneris ir AB.LV Sabiedriskā labuma fonds, kura galvenās prioritātes ir atbalsts bērniem un jauniešiem, laikmetīgās mākslas popularizēšana un drošas, mūsdienīgas pilsētvides attīstība. 

Kopumā Banka tiešā veidā un ar AB.LV Sabiedriskā labuma fonda starpniecību 2008. gada pirmajos 6 mēnešos ziedojusi gandrīz 0,5 miljonus latu.

Par Aizkraukles bankas grupu

AS “Aizkraukles banka” ir 100% Latvijas īpašnieku Banka, kas savu darbību veic gan Latvijas, gan ārvalstu tirgos. Galvenie Bankas akcionāri ir Oļegs Fiļs — 47,04% akciju, Ernests Bernis un Nika Berne — 47,04% akciju. Aizkraukles bankas grupā ietilpst arī IPAS “AB.LV Asset Management”,  IBAS “AB.LV Capital Markets” un citi uzņēmumi.