Par grozījumiem atvērto ieguldījumu fondu “AB.LV Emerging Markets Bond Fund”, “AB.LV Global ETF Fund” un “AB.LV High Yield CIS Bond Fund” prospektos, saīsinātajos prospektos un nolikumos

2008. gada 28. jūlijs / Bankas ziņas

Informējam Jūs par to, ka 21.07.2008. Finanšu un kapitāla tirgus komisija reģistrēja izmaiņas atvērto ieguldījumu fondu “AB.LV Emerging Markets Bond Fund”, “AB.LV Global ETF Fund” un “AB.LV High Yield CIS Bond Fund” prospektos, saīsinātajos prospektos un nolikumos.

Galvenokārt, izmaiņas atvērtajos ieguldījumu fondos paredz iespēju veikt ieguldījumus atvasinātajos finanšu instrumentos. Ņemot vērā, ka, veicot darījumus ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem, rodas papildu riski, fondu dokumenti ir attiecīgi papildināti ar jauna riska veida aprakstu, ierobežojumiem, kas ir pieredzēti, veicot ieguldījumus atvasinātajos finanšu instrumentos, pasākumu aprakstu riska samazināšanai utt.

Līdz ar izmaiņām atvērtajos ieguldījumu fondos tika samazināta arī minimālā ieguldījumu summa fondā/apakšfondā līdz 1 000,- EUR/USD, ir atcelts minimālais ieguldījumu palielināšanas solis.

Grozījumi fondu “AB.LV Emerging Markets Bond Fund” “AB.LV Global ETF Fund” un “AB.LV High Yield CIS Bond Fund” pārvaldes nolikumos stāsies spēkā 2008. gada 31. jūlijā.

Grozījumi fondu “AB.LV Emerging Markets Bond Fund” “AB.LV Global ETF Fund” un “AB.LV High Yield CIS Bond Fund” prospektos un saīsinātos prospektos stāsies spēkā 2008. gada 21. augustā.

Ja Jums rodas papildu jautājumi par ieguldījumiem IPAS “AB.LV Asset Management” atvērtajos ieguldījumu fondos, lūdzam sazināties ar mūsu speciālistiem:

  • Pārdošanas un klientu apkalpošanas atbalsta nodaļas vadītāju Vadimu Burcevu, tālr. +371 67 00 27 72;
  • Pārdošanas un klientu apkalpošanas atbalsta nodaļas ieguldījumu speciālistu Armenu Tovmasjanu, tālr. +371 67 00 27 87;
  • Pārdošanas un klientu apkalpošanas atbalsta nodaļas apkalpošanas menedžeri Violu Kalniņu, tālr. +371 67 00 27 78.