Aizkraukles bankai veiksmīgs pirmais pusgads

2008. gada 17. jūlijs / Bankas ziņas

Bankai veiksmīgs pirmais pusgads

Aizkraukles bankas (AB.LV) sniegums 2008. gada pirmajā pusē bijis stabils un tā realizējusi gada sākumā nospraustos finanšu mērķus, slēdzot pirmo pusgadu ar 12.6 miljonu latu peļņu.

Pieaug aktīvu un noguldījumu apjoms

Aktīvu apjoms, salīdzinot ar attiecīgo periodu 2007. gadā, pieaudzis par 22% un 2008. gada jūnija beigās sastādīja 1,095 miljardi latu. Savukārt bankas piesaistīto klientu noguldījumu apjoms sasniedza 796,6 miljoni latu, kas ir par 14% vairāk kā 2007. gada jūnija beigās.

Nemainīgas nostādnes kreditēšanas jomā

Kreditēšanas jomā bankas nostādnes palikušas nemainīgas. Prioritātes šajā biznesā ir saglabāt esošo kredītu portfeļa apjomu, palielināt tā atdevi un vairāk uzmanības veltīt esošo klientu apkalpošanai.

Augsti kapitāla un aktīvu atdeves rādītāji

Tiek prognozēts, ka AB.LV kapitāla un aktīvu atdeves rādītāji 2008. gada pirmajā pusē jau tradicionāli būs vieni no augstākajiem Latvijas un arī Baltijas banku sektorā. Kapitāla atdeves rādītājs (ROE) 2008. gada 30. jūnijā sasniedza 28.17% atzīmi, savukārt, aktīvu atdeves rādītājs (ROA) — 2.34% atzīmi.

AB.LV uztur izcilu darbības efektivitāti

“Neskatoties uz sarežģīto situāciju Latvijas un pasaules finanšu tirgos, Aizkraukles bankai ir izdevies uzturēt izcilu darbības efektivitāti un stabilu attīstības tempu. Pareizi investīciju lēmumi un pārdomāta kreditēšanas politika ir ļāvusi bankai sasniegt labus finanšu rezultātus,” atzīmē AB.LV valdes priekšsēdētājs Ernests Bernis.

AB.LV — vietējā banka

AS “Aizkraukles banka” ir 100% Latvijas īpašnieku banka, kas savu darbību izvērš gan Latvijas, gan ārvalstu tirgos. Aizkraukles bankas meitas uzņēmumi IBAS „AB.LV Capital Markets” un IPAS „AB.LV Asset Management” papildina bankas pakalpojumu klāstu, sniedzot brokeru un aktīvu pārvaldes pakalpojumus.

Papildus informācija:
Jānis Bunte
Aizkraukles bankas
sabiedrisko attiecību speciālists
+371 67 77 54 32
janis.bunte@ab.lv