Fonda pārvaldnieka komentārs par 2008.gada maiju

2008. gada 10. jūnijs, 14:55 / Ieguldījumi

Maijā pasaules fondu tirgos turpinājās pozitīva dinamika, kaut arī, kā mēs prognozējām, nepastāvība būtiski pieauga, jo īpaši mēneša otrajā pusē. Vispirms tas ir saistīts ar tirgus spēlētāju vēlmi fiksēt peļņu, turklāt ieguldītāju vidū valda uzskats, ka galvenā tēze maijā ir “sell in May and go away”. Šis apgalvojums ir pietiekami strīdīgs, kaut vai tādēļ vien, ka pagājušā gadā pārdošana sākās jūlija otrā pusē, bet, neskatoties uz to, tam ir tiesības pastāvēt.

Neapšaubāms līderis bija Krievijas fondu tirgus, jo pēc premjerministra Putina paziņojuma par nodomu samazināt nodokļu slogu naftas un gāzes sektorā tirgus dalībnieki vairāk nespēja “ignorēt” neprātīgo naftas cenu kāpumu. Tā rezultātā RTS indekss paauga par 15,9%.

Bet, mēdz teikt tā: “kas krievam der, tas citam — ne īpaši”. Naftas cenu pieaugums spēcīgi ietekmēja tās valstis, kas ir energoresursu importētājas, pirmām kārtām Āzijas valstis. Šajā reģionā pastiprinājās bažas par inflācijas spiedienu; un tādēļ kritās lielākā daļa Āzijas indeksu.

Apkopojot mēneša rezultātus, MSCI ACWI (Morgan Stanley All Country World Index) indekss maijā palielinājās par 1,16%, MSCI EM (attīstības valstu) indekss – par 1,55%, S&P 500 indekss — par 1,07%. 

Mūsu akciju fondi, pateicoties salīdzinoši lielajam eksportētājvalstu īpatsvaram, jo īpaši Krievijai un Brazīlijai, demonstrēja labākus rezultātus nekā indekss. Fonda “AB.LV Global USD ETF Fund” daļas vērtība pieauga par 4,39%, fonda “AB.LV Global EUR ETF Fund” daļas — par 3,30%.

Obligāciju tirgos valdīja pagaidu situācija. No vienas puses, vairums attīstības valstu akciju tirgu pozitīvā dinamika un cenas izejvielu tirgos, aģentūras Fitch apstiprinātais Brazīlijas reitinga, kam ir vislielākais īpatsvars JPMorgan attīstības valstu obligāciju indeksos, paaugstinājums līdz ieguldīšanas līmenim. No otras puses, bažas par inflāciju un ASV un Vācijas valsts obligāciju ienesīguma kāpums. Šādā situācijā riskantākās obligācijas demonstrēja labākus rezultātus nekā obligācijas ar augstu kredītreitingu.

Attiecīgi EMBI Global Diversified indekss praktiski nemainījās (+0.12%), bet EURO EMBI Global Diversified indekss atkal kritās (-0,58%).

Apkopojot mēneša rezultātus, pateicoties agresīvai struktūrai, fondu “AB.LV Emerging Markets USD Bond Fund” un “AB.LV Emerging Markets EUR Bond Fund” daļu vērtība attiecīgi pieauga par 0,30% un 0,31%.

NVS valstu korporatīvo obligāciju tirgū turpināja valdīt labs noskaņojums, pieprasījums pēc vērtspapīriem acīmredzami pārsniedza piedāvājumu, - tas veicināja fonda “AB.LV High Yield CIS Bond Fund” daļas vērtības kāpumu par 1,69%.

Ir diezgan pagrūti prognozēt situāciju tuvākajam laikam. Mūsuprāt, ir augsta iespējamība, ka notiks spēcīga korekcija naftas tirgū, jo daudziem tirgus dalībniekiem ir skaidrs, ka pašreizējā neapturamajā naftas cenu kāpumā lielu lomu spēlē spekulācijas. Kad tās beigsies, naftas cenas var tikpat spēcīgi kristies. Pašreiz ir grūti pateikt, vai tas mazinās inflācijas bažas citos tirgos. Ņemot vērā šādu redzējumu, mēs samazinājām savu klātbūtni “naftas” akciju tirgos, gaidot korekciju.

Obligāciju tirgos mēs samazinājām obligāciju ar augstu reitingu īpatsvaru, jo tās ļoti spēcīgi ietekmē ASV un Vācijas valsts obligāciju ienesīguma pieaugums.

Šis apskats ir paredzēts izmantošanai tikai informatīvos nolūkos un nevar tikt uzskatīts par ieguldījumu rekomendācijām, ieguldījumu pētījumiem, ieguldījumu konsultācijām. Apskata autors ir  IPAS „AB.LV Asset Management” (jur. adrese: Elizabetes ielā 23, Rīgā). Šajā apskatā norādītā informācija iegūta no avotiem, kas finanšu tirgos tiek uzskatīti par uzticamiem, tomēr IPAS „AB.LV Asset Management” neuzņemas atbildību par iegūtās un sniegtās informācijas precizitāti un pilnību.

Jebkuras personas veiktajam ieguldījumu darījumam pilnībā jābalstās uz personīgo pieredzi, lēmumiem, sava finanšu stāvokļa un risku novērtējumu. Dati par finanšu instrumentu ienesīgumu nekādā gadījumā netiek uzskatīti par ienesīguma garantiju vai rādītāju nākotnē. IPAS „AB.LV Asset Management” neuzņemas atbildību par jebkuru personu zaudējumiem, kas radušies izmantojot šos apskatus savu ieguldījumu veikšanai.

Sagatavojot šo tirgus un atsevišķu finanšu instrumentu apskatu tika izmantotas tehniskās, fundamentālās un ekspertu analīzes metodes. Ar ekspertu analīzi ir domāta metode, kas balstās uz ekspertu vērtējumiem — situācijas vērtējumiem, izdarītiem pamatojoties uz apskata autora ilggadīgu pieredzi un intuīciju.

Apskatā atspoguļotie fakti un viedokļi atspoguļo stāvokli un situāciju apskata sagatavošanas brīdī. Apskata autors nepaziņos par apskatā atspoguļotās situācijas un viedokļa izmaiņām.

Apskatā minētie emitenti nav iepazīstināti ar apskata saturu.