Fonda pārvaldnieka komentārs par 2008.gada aprīli

2008. gada 10. maijs, 14:54 / Ieguldījumi

Pēdējā mēneša laikā situācija pasaules fondu tirgos, varētu teikt, ir radikāli izmainījusies. Nomainot pesimismu tirgus dalībnieku vidū, ir parādījies optimisms par to, ka ļaunākais jau ir aiz muguras. Šī mēneša ekonomiskiem rādītājiem vairs nebija pastāvīgs negatīvs raksturojums, un daudzi no tiem bija labāki nekā gaidīts. Uzņēmumu atskaites par 2008. gada pirmo ceturksni nebija tik sliktas, kā bija nobažījušies tirgus dalībnieki. Vispirms, tas attiecas uz uzņēmumiem, kuros liela daļa no peļņas tiek gūta ārpus ASV robežām; tas liecina par to, ka, neskatoties uz krīzi ASV, pasaules ekonomika kopumā joprojām ir pietiekami stabila.

2008. gada 30. aprīlī ASV Federālo rezervju sistēmas Atvērto tirgu komiteja samazināja federālo fondu likmi līdz 2,0% līmenim, un daudzi spēlētāji izteicās, ka šī bija pēdējā likmes samazināšana šajā ciklā.

Svarīgākie fondu indeksi aprīlī demonstrēja pozitīvu dinamiku. MSCI ACWI (Morgan Stanley All Country World Index) indekss aprīlī pieauga par 5,5%, MSCI EM (attīstības valstu)  — par 7,9%, bet S&P 500 indekss — par 4,4%.   

Attiecīgi, arī mūsu pārvaldītie akciju fondi demonstrēja indeksiem analoģisku virzību. Fonda “AB.LV Global USD ETF Fund” daļas vērtība palielinājās par 7,34%, bet fonda “AB.LV Global EUR ETF Fund” – par 10,05%; to arī veicināja EUR/USD tirgus korekcija.

Obligāciju tirgi sekoja kopējai pozitīvajai tendencei. Attīstības valstu valsts obligāciju segmentā spēcīgs atspaids tirgum bija fakts, ka aģentūra Standard&Poor’s paaugstināja Brazīlijas kredītreitingu līdz “investīciju” reitingam. Lai arī tirgus jau sen gaidīja šo notikumu, tomēr, ņemot vērā šā brīža situāciju finanšu tirgos, ieguldītāji tomēr bija vienisprātis, ka tas notiks ne agrāk kā 2008. gada otrajā pusgadā. Tādēļ Standard&Poor’s rīcību varētu nosaukt par nelielu pārsteigumu.

Argentīnas un Venecuēlas augsti spekulatīvās obligācijas atkal demonstrēja sliktākus rādītājus — to iemesls ir iekšpolitiskās problēmas. Mēneša beigās fonda “AB.LV Emerging Markets USD Bond Fund” daļas vērtība pieauga par 1,11%, savukārt fonda “AB.LV Emerging Markets EUR Bond Fund” — attiecīgi par 0,1%. Eiro nominēto attīstības valstu valsts obligāciju segmentu joprojām spēcīgi negatīvi ietekmē problēmas, kas saistītas ar Eiropas lielāko banku likviditāti.

Likviditātes atgriešana NVS valstu korporatīvo obligāciju tirgū, ko veicināja Krievijas bankas, kā arī augstais pieprasījums pēc Krievijas emitentu no jauna izlaistām obligācijām pozitīvi ietekmēja fonda “AB.LV High Yield CIS Bond Fund” daļas vērtības palielināšanos par 1,82%.

Vidēja perioda perspektīvā, mūsuprāt, pozitīvā dinamika turpināsies, lai gan  ar mazāku ātrumu, jo spekulantiem periodiski radīsies vēlēšanās fiksēt “ātru” peļņu. Turklāt, ir jāņem vērā tas, ka daudzi tirgi pārāk daudz un ātri pieauguši no līmeņiem, kuros tie vēl atradās pirms pusotra mēneša.

Šis apskats ir paredzēts izmantošanai tikai informatīvos nolūkos un nevar tikt uzskatīts par ieguldījumu rekomendācijām, ieguldījumu pētījumiem, ieguldījumu konsultācijām. Apskata autors ir  IPAS „AB.LV Asset Management” (jur. adrese: Elizabetes ielā 23, Rīgā). Šajā apskatā norādītā informācija iegūta no avotiem, kas finanšu tirgos tiek uzskatīti par uzticamiem, tomēr IPAS „AB.LV Asset Management” neuzņemas atbildību par iegūtās un sniegtās informācijas precizitāti un pilnību.

Jebkuras personas veiktajam ieguldījumu darījumam pilnībā jābalstās uz personīgo pieredzi, lēmumiem, sava finanšu stāvokļa un risku novērtējumu. Dati par finanšu instrumentu ienesīgumu nekādā gadījumā netiek uzskatīti par ienesīguma garantiju vai rādītāju nākotnē. IPAS „AB.LV Asset Management” neuzņemas atbildību par jebkuru personu zaudējumiem, kas radušies izmantojot šos apskatus savu ieguldījumu veikšanai.

Sagatavojot šo tirgus un atsevišķu finanšu instrumentu apskatu tika izmantotas tehniskās, fundamentālās un ekspertu analīzes metodes. Ar ekspertu analīzi ir domāta metode, kas balstās uz ekspertu vērtējumiem — situācijas vērtējumiem, izdarītiem pamatojoties uz apskata autora ilggadīgu pieredzi un intuīciju.

Apskatā atspoguļotie fakti un viedokļi atspoguļo stāvokli un situāciju apskata sagatavošanas brīdī. Apskata autors nepaziņos par apskatā atspoguļotās situācijas un viedokļa izmaiņām.

Apskatā minētie emitenti nav iepazīstināti ar apskata saturu.