Aizkraukles bankas akcionāri apstiprina pārskatu par 2007. gada finanšu rezultātiem un lemj par peļņas sadali

2008. gada 1. aprīlis / Bankas ziņas

Šodien AS “Aizkraukles banka” (AB.LV) akcionāru sapulcē tika apstiprināts Aizkraukles bankas konsolidētais pārskats par 2007. gadu. Tāpat tika lemts par peļņas sadali, 82% peļņas jeb 22.2 miljonus latu iekļaujot AS “Aizkraukles banka” pirmā līmeņa pašu kapitālā kā nesadalīto peļņu, bet pārējo izmaksājot dividendēs, nosakot dividenžu lielumu 50 latu apmērā par katru pilnībā apmaksātu akciju.

Aizkraukles bankas grupa, attīstot meitas uzņēmumu darbību investīciju un ieguldījumu jomās, gadu noslēdza ar 27.5 miljonu latu lielu peļņu, liecina auditētais Aizkraukles bankas konsolidētais finanšu pārskats par 2007. gadu. Aizkraukles bankas finanšu rādītāji pieauguši visās tai nozīmīgajās jomās, tā Bankai ļaujot nostiprināt savas pozīcijas Latvijas komercbanku vidū.

"2008. gadā kopumā bankas attīstībā plānots investēt 11 miljoni latu. Investīcijas paredzētas bankas informācijas tehnoloģiju un jaunu finanšu pakalpojumu attīstībā, kā arī daļa investīciju tiks novirzīta AB.LV atbalstītā jaunā finanšu darījumu centra “New Hanza City” attīstībai, kurā atradīsies arī jaunā Aizkraukles bankas ēka. Plānotie kapitālieguldījumi kalpos par pamatu tālākai AB.LV attīstībai un konkurētspējai, ļaujot Bankai arī turpmāk ierindoties starp vadošajām Latvijas komercbankām ar izcilu darba efektivitāti un rentabilitāti,” komentēja Aizkraukles bankas līdzīpašnieks un valdes priekšsēdētājs Ernests Bernis.

Aizkraukles bankas grupas galvenais mērķis 2008. gadā ir attīstīt augsta līmeņa individuālu apkalpošanu, piedāvājot saviem klientiem jaunus augstas klases finanšu pakalpojumus private banking ietvaros. Jaunie pakalpojumi, galvenokārt, tiks orientēti uz klientu līdzekļu uzkrāšanu un ieguldīšanu, lai saglabātu un palielinātu to vērtību. Aizkraukles banka turpinās aktīvi attīstīt izveidotās meitas sabiedrības — brokeru sabiedrību AB.LV Capital Markets un ieguldījumu pārvaldes sabiedrību AB.LV Asset Management.

Aizkraukles banka

AB.LV aktīvi 2007. gadā beigās sasniedza 1.1 miljarda latu atzīmi, ļaujot 2007. gadu noslēgt ar Bankas vēsturē lielāko peļņu — 27.2 miljoniem latu. Klientu noguldījumi pieauguši par 24.9%, sasniedzot 825 miljonus latu, izsniegto kredītu apjoms — par 39.8%, sasniedzot 687 miljonu atzīmi. Bankas izcilos finanšu panākumus apliecina arī augstais pamatdarbības izdevumu un ienākumu attiecības rādītājs — 41%.

Aizkraukles banka 2007. gadā ir būtiski palielinājusi starptautiskajos kapitāla tirgos aizņemto resursu apjomu — no 50 miljoniem eiro 2006. gada beigās līdz 210 miljoniem eiro 2007. gada beigās. Resursu piesaiste veikta sindicēto aizņēmumu veidā, investoru interesei ievērojami pārsniedzot sākotnēji pieteiktos apjomus.

Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība AB.LV Asset Management

AB.LV Asset Management apkalpoto klientu līdzekļu apjoms 2007. gada beigās sasniedzis 45.8 miljonus latu, no kuriem 42.7 miljonus latu veido ieguldījumu fondi un 3.1 miljons latu — individuālās ieguldījumu pārvaldīšanas programmas.

Pirmā pilnas darbības gada laikā, paplašinot pakalpojumu klāstu, būtiski pieaudzis AB.LV Asset Management apkalpoto klientu skaits un līdzekļu apjoms. Neraugoties uz savu neilgo darbības laiku, uzņēmums 2007. gadu noslēdza ar atzinīgi vērtējamu rezultātu — 0.6 miljonu latu peļņu.

Par Aizkraukles bankas grupu

AS “Aizkraukles banka” ir 100% Latvijas īpašnieku Banka, kas savu darbību izvērš gan Latvijas, gan ārvalstu tirgos. Galvenie Bankas akcionāri ir Oļegs Fiļs — 47,02% akciju, Ernests Bernis un Nika Berne — 47,02% akciju. Aizkraukles bankas grupā ietilpst IPAS “AB.LV Asset Management”, IBAS “AB.LV Capital Markets”, AS “AB Konsultācijas” un SIA “Elizabetes iela 21”.