Aizkraukles bankas grupa 2007.gadu noslēdz ar vēsturē lielāko peļņu

2008. gada 12. marts / Bankas ziņas

Aizkraukles bankas grupa, attīstot meitas uzņēmumu darbību investīciju un ieguldījumu jomās, gadu noslēdza ar 27.5 miljonu latu lielu peļņu, liecina auditētais Aizkraukles bankas konsolidētais finanšu pārskats par 2007. gadu.

Aizkraukles bankas un tās meitas uzņēmumu pirmā pilna gada pamatdarbības ienākumi 2007. gadā sastādīja 56.7 miljonu latus, kas, salīdzinot ar 2006. gadu, pieauguši par 25.4%. Kopējais Grupas aktīvu un to pārvaldīšanas apjoms sasniedza 1.15 miljardus latus, kas ir par 41.2% lielāks kā noslēdzot 2006. gadu.

"Neskatoties uz valsts ekonomiskās izaugsmes tempu samazināšanos, Aizkraukles bankas grupa pērn ir uzrādījusi teicamus finanšu rezultātus. Sasniegtie rezultāti ir labs pamats individuālo ieguldījumu un ieguldījumu fondu pārvaldīšanas pakalpojumu tālākai attīstīšanai, kā arī jaunu augstas klases finanšu pakalpojumu ar individuālu apkalpošanu piedāvāšanai bankas klientiem," apliecina Aizkraukles bankas līdzīpašnieks un valdes priekšsēdētājs Ernests Bernis.

Aizkraukles banka

Aizkraukles bankas finanšu rādītāji pieauguši visās tai nozīmīgajās jomās, tā Bankai ļaujot nostiprināt savas pozīcijas Latvijas komercbanku vidū. Aizkraukles banka konstanti ieņem vadošās pozīcijas pelnošāko un rentablāko Latvijas komercbanku vidū. 2007. gads ar kapitāla atdeves rādītāju ROE 34.9% un aktīvu atdeves rādītāju ROA 2.9% līmenī nav bijis izņēmums.

AB.LV aktīvi 2007. gadā beigās sasniedza 1.1 miljarda latu atzīmi, ļaujot 2007. gadu noslēgt ar Bankas vēsturē lielāko peļņu — 27.2 miljoniem latu. Klientu noguldījumi pieauguši par 24.9%, sasniedzot 825 miljonus latu, izsniegto kredītu — par 39.8%, sasniedzot 687 miljonu atzīmi. Bankas izcilos finanšu panākumus apliecina arī augstais pamatdarbības izdevumu un ienākumu attiecības rādītājs — 41%.

Aizkraukles banka 2007. gadā ir būtiski palielinājusi starptautiskajos kapitāla tirgos aizņemto resursu apjomu — no 50 miljoniem eiro 2006. gada beigās līdz 210 miljoniem eiro 2007. gada beigās. Resursu piesaiste veikta sindicēto aizņēmumu veidā, investoru interesei ievērojami pārsniedzot sākotnēji pieteiktos apjomus.

2007. gadā Aizkraukles banka informācijas tehnoloģiju attīstībā investējusi 3 miljonus latu. Minēto investīciju galvenais mērķis ir jaunu produktu un pakalpojumu attīstība, kā arī esošo procesu un produktu optimizācija.

Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība AB.LV Asset Management

AB.LV Asset Management apkalpoto klientu līdzekļu apjoms 2007. gada beigās sasniedzis 45.8 miljonus latu, no kuriem 42.7 miljonus latu veido ieguldījumu fondi un 3.1 miljons latu — individuālās ieguldījumu pārvaldīšanas programmas.

Pirmā pilnas darbības gada laikā, paplašinot pakalpojumu klāstu, būtiski pieaudzis AB.LV Asset Management apkalpoto klientu skaits un līdzekļu apjoms. Neraugoties uz savu neilgo darbības laiku, uzņēmums 2007. gadu noslēdza ar atzinīgi vērtējamu rezultātu — 0.6 miljonu latu peļņu.

2008. gada plāni

Aizkraukles bankas grupas galvenais mērķis 2008. gadā ir noturēt un attīstīt augsta līmeņa individuālu apkalpošanu, piedāvājot saviem klientiem jaunus augstas klases finanšu pakalpojumus private banking ietvaros. Jaunie pakalpojumi, galvenokārt, tiks orientēti uz klientu līdzekļu uzkrāšanu un ieguldīšanu, lai saglabātu un palielinātu to vērtību.

Lai noturētu pērn sasniegto darbības rādītāju līmeni, Aizkraukles banka turpinās aktīvi attīstīt izveidotās meitas sabiedrības — brokeru sabiedrību AB.LV Capital Markets un ieguldījumu pārvaldes sabiedrību AB.LV Asset Management.

Samazinoties nekustamā īpašuma tirgus darījumu intensitātei Latvijā, Banka neplāno būtisku kredītportfeļa pieaugumu 2008. gadā.

Tāpat AB.LV turpinās investēt informācijas tehnoloģiju attīstībā, tā padarot arvien efektīvāku un ātrāku komunikāciju starp klientu un banku, kā arī pilnveidojot bankas iekšējos procesus.

Aizkraukles banka sabiedrībai

Nemainīgi būtisks Aizkraukles bankas ieguldījums veikts Latvijas sabiedriski nozīmīgu ilgtermiņa projektu realizācijai, piemēram, topošā Laikmetīgās mākslas muzeja vērienīgās kolekcijas iegādei, projekta "Latvijas lepnums” un festivāla “Francijas pavasaris” organizēšanai.

Labdarības jomā Aizkraukles bankas galvenais sadarbības partneris ir AB.LV Sabiedriskā labuma fonds, kas savas darbības ietvaros veicina labdarības attīstību valstī, kā arī sniedz atbalstu bērniem un jauniešiem, laikmetīgās mākslas popularizēšanai un pilsētvides attīstībai.

Kopumā 2007. gadā dažādu projektu atbalstam un labdarībai Aizkraukles banka ir novirzījusi vairāk nekā vienu miljonu latu.

Par Aizkraukles bankas grupu

AS “Aizkraukles banka” ir 100% Latvijas īpašnieku Banka, kas savu darbību izvērš gan Latvijas, gan ārvalstu tirgos. Galvenie Bankas akcionāri ir Oļegs Fiļs — 47,02% akciju, Ernests Bernis un Nika Berne — 47,02% akciju. Aizkraukles bankas grupā ietilpst IPAS “AB.LV Asset Management”, IBAS “AB.LV Capital Markets”, AS “AB Konsultācijas” un SIA “Elizabetes iela 21”.

Aizkraukles bankas grupas konsolidēto finanšu pārskata auditu par 2007. gadu veikusi starptautiska auditorkompānija SIA “Ernst & Young Baltic”.

Izsakām pateicību Bankas klientiem un sadarbības partneriem par sadarbību un mums izrādīto uzticību, izvēloties Aizkraukles banku par savu finanšu partneri.