Samazināta atlīdzība par fonda pārvaldīšanu

2008. gada 3. marts / Bankas ziņas

19.02.2008.IPAS “AB.LV Asset Management” Padomē tika apstiprinātas izmaiņas atvērtā ieguldījumu fonda “AB.LV Emerging Markets Bond Fund” atlīdzības maksājumos.

Sakarā ar augstāk minēto no 03.03.2008. IPAS “AB.LV Asset Management” samazina atlīdzību par pārvaldīšanu 0,5% apmērā no 1,5% uz 1% apakšfondiem “AB.LV Emerging Markets USD Bond Fund" un “AB.LV Emerging Markets EUR Bond Fund". Ieguvumi ir abpusēji — samazinās kopējie fonda izdevumi un pieaug fonda ieguldītāju ienesīgums.

Sīkāku informāciju par IPAS “AB.LV Asset Management” pārvaldītajiem atvērtajiem ieguldījumu fondiem Jūs varat lasīt šeit vai saņemt no IPAS “AB.LV Asset Management” speciālistiem:

  • Klientu apkalpošanas un pārdošanas nodaļas vadītājs Vadims Burcevs, tālr. + 371 67 00 27 72;
  • Klientu apkalpošanas un pārdošanas nodaļas apkalpošanas menedžere Aleksandra Šavlova., tālr. + 371 67 00 27 78.