Aizkraukles banka pilnveido vadības struktūru

2008. gada 7. janvāris / Bankas ziņas

Izveido direktoru posteņus

Ir notikusi Aizkraukles bankas padomes sēde, kurā tika apstiprināti grozījumi "Valdes nolikumā”. Padomes locekļi nobalsoja par direktoru posteņu izveidošanu un sekojošu amatpersonu apstiprināšanu:

Ernests Bernis — Izpilddirektors (CEO);
Oļegs Fiļs — Izpilddirektora vietnieks (dCEO);
Aleksandrs Pāže — Atbilstības direktors (CCO);
Rolands Citajevs — IT direktors (CIO);
Vadims Reinfelds — Operāciju direktors (COO);
Edgars Pavlovičs — Risku direktors (CRO);
Māris Kannenieks — Finanšu direktors (CFO).

Bankas pārvalde — operatīvākā un efektīvāka

“Veikto izmaiņu mērķis ir bankas pārvaldīšanu padarīt operatīvāku un efektīvāku. Visi ieceltie direktori jau iepriekš ir ilgstoši strādājuši Aizkraukles Bankā un ieņēmuši atbildīgus amatus.”, skaidro Aizkraukles bankas Padomes priekšsēdētājs Aleksandrs Bergmanis.

Veiktas izmaiņas valdes sastāvā

Vienlaicīgi tika veiktas izmaņas bankas valdes personālsastāvā un ievēlēta jauna valde. Par Valdes priekšsēdētāju atkārtoti tika iecelts Ernests Bernis, bet par valdes priekšsēdētāja vietnieku — Oļegs Fiļs.  Padomes sēde par bankas valdes locekļiem uz trim gadiem ievēlēja Atbilstības direktoru Aleksandru Pāži, IT direktoru Rolandu Citajevu, Operāciju direktoru Vadimu Reinfeldu un Risku direktoru Edgaru Pavloviču.

AB.LV — vietējā banka

Aizkraukles banka ir privāta akciju sabiedrība ar 100% Latvijas īpašnieku kapitālu (galvenie akcionāri: Ernests Bernis un Oļegs Fiļs), kas savu darbību izvērš gan Latvijas, gan ārvalstu tirgos. Aizkraukles banka pēc kopējo aktīvu apjoma ierindojas 7. vietā starp Latvijā strādājošajām 23 komercbankām.