Aizkraukles Banka apbalvos labāko mākleri

2006. gada 30. novembris / Bankas ziņas

Ša gada Latvijas nekustamo ipašumu darijumu asociacijas (LANIDA) rikotaja nekustamo ipašumu kompaniju konkursa «Atziniba» ietvaros Aizkraukles Banka nominacijas «LANIDA labakais makleris — 2006» ieguvejam davinas ceku par 5000 LVL.

Ceku divu gadu laika vares izmantot Aizkraukles Banka un ar to vares segt izmaksas, kas saistitas ar kreditu dokumentu noformešanas komisijam.

Konkursa pamatmerkis — paaugstinat maklera profesijas reitingu

LANIDA organizeta konkursa pamatmerkis ir paaugstinat maklera profesijas reitingu, pieverst sabiedribas uzmanibu augstu kvalitates standartu veidošanai nekustamo ipašumu tirgu, ka ari profesionalo svetku organizešana cilvekiem, kuri darbojas loti sarezgita uznemejdarbibas sfera.

Ieverojami pieaudzis Aizkraukles Bankas izsniegto hipotekaro kreditu apjoms

Aizkraukles Banka Latvijas tirgu ir specializejusies kreditešana, it ipaši hipotekaraja kreditešana. Banka saviem klientiem piedava elastigu un konkuretspejigu hipotekaras kreditešanas programmu klastu, atbilstošas klientu velmem. Lidz ša gada septembra beigam, Aizkraukles Banka hipotekarajos kreditos izsniegusi 287,69 miljonus latu, tai skaita kreditu apjoms majokla iegadei bija 243,47 miljoni latu, kas ir par 59% vairak ka gada sakuma.

Aizkraukles Banka — vieteja banka

Aizkraukles Banka ir 100% Latvijas ipašnieku banka, kas savu darbibu izverš gan Latvijas, gan arvalstu tirgu, piedavajot saviem klientiem plašu finanšu pakalpojumu klastu. Galvenie Bankas akcionari ir Ernests Bernis un Nika Berne — 46,52% akciju, Olegs Fils — 46,52% akciju.