AB.LV atbalsta Rundāles pils atjaunošanu

2006. gada 7. jūnijs / Bankas ziņas

24. maijā 270 gadu jubileju atzīmēja viens no nozīmīgākajiem Latvijas baroka un rokoko arhitektūras un mākslas pieminekļiem — Rundāles pils, kuras atjaunošanā būtisku finansiālu ieguldījumu sniegusi Aizkraukles Banka.

Rundāles pils atzīta par vienu no izcilāk atjaunotajiem kultūras pieminekļiem Latvijā — tās restaurācija balstījusies uz pils muzeja direktora Imanta Lancmaņa entuziasmu un iniciatīvu, kā arī privāto līdzekļu piesaisti.

2005. gadā Aizkraukles banka, Rundāles pils muzejs un Latvijas Kultūras fonds parakstīja nodomu protokolu, kas paredzēja Aizkraukles Bankas atbalsta programmas uzsākšanu Rundāles pils attīstībai. Šī programma paredzēta vairākiem gadiem. 2004. un 2005. gadā ziedojuma apmērs bija LVL 16 000. 2006. gadā plānotais ziedojuma apmērs ir 10 000 latu.

Rundāles pils jubilejas svinību ietvaros kā viens no centrālajiem notikumiem atzīmējams hercoga Ernsta Johana restaurētā darba kabineta atklāšana. Kā uzsver Rundāles pils direktors Imants Lancmanis, «Hercogs var «ieiet» savā darba kabinetā, bet mēs ceram, ka drīz, pateicoties Aizkraukles Bankas finansiālajam atbalstam, viņš varēs arī «strādāt» savā bibliotēkā». Pils direktoram ir reāls pamats tā domāt, jo pirmajā posmā tika veikta Hercoga bibliotēkas griestu gleznojumu konservācija, ko finansēja Pasaules pieminekļu fonds (World Monuments Fund), bet šobrīd procesā atrodas griestu gleznojumu restaurācija, kas notiek ar Aizkraukles Bankas finansiālu atbalstu.

Aizkraukles Bankas līdzīpašnieks un valdes priekšsēdētāja vietnieks Oļegs Fiļs: «Iespēja palīdzēt Latvijas kultūrvēstures simbola atjaunotājiem ir liels gods un privilēģija. Mēs, Aizkraukles bankas darbinieki, esam gandarīti, ka mūsu uzņēmuma atbalsts arī turpmāk ļaus pilij atgūt tās diženumu un stiprinās to kā nozīmīgu Latvijas kultūras procesu centru!».