Aizkraukles bankas prioritāte Latvijā — privātpersonu kreditēšana

2004. gada 22. marts / Bankas ziņas

Piektdien, 19. martā notikušajā a/s «Aizkraukles banka» akcionāru pilnsapulcē par bankas darbības galveno prioritāti tika apstiprināta privātpersonu kreditēšana. Aizkraukles banka 2004, gadā plāno savu kredītprotfeli palielināt vairāk kā divas reizes sasniedzot 141 miljonu latu.

Aizkraukles banka turpinās nostiprināt savas pozīcijas arī ārvalstu tirgos un 2004. gadā plāno atvērt pārstāvniecības Maskavā un Sankt Pēterburgā.

Sasniegti finansu mērķi — tīrā peļņa 6,15 miljoni latu.

Aizvadītajā 2003. gadā Aizkraukles banka ir pilnībā sasniegusi izvirzītos finansu mērķus. Bankas aktīvi ir pieauguši par 44%, piesaistīto līdzekļu pieaugums ir palielinājies par 43% bet izsniegtie kredīti pieauguši par 58%. Izsniegto kredītu apjoms privātpersonām ir palielinājies par 17,1 miljonu latu, bet juridiskajām personām — par 7,3 miljoniem latu. Bankas tīrā peļņa 2003. gadā bija 6,15 miljoni latu.

Aizkraukles banka 5 miljonus latu ieguldīs bankas pamatkapitāla palielināšanā un tādejādi tas sasniegs 15 miljonus latu. Savukārt 250 tūkstoši latu tiks ieguldīti bankas rezerves kapitāla palielināšanā, kas sasniegs 1,5 miljonus latu. Banka dividendēs saviem akcionāriem izmaksās 1,8 miljonus latu.

Aizkraukles banka 2003. gadā ir ieguldījusi 320 tūkstošus latu sponsorēšanas un labdarības pasākumos atbalstot Latvijas bērnu fondu un dažādas sporta aktivitātes, kā arī uzsākusi ilgtermiņa atbalstu Bērnu klīniskās universitātes slimnīcai. Banka mērķtiecīgi turpina investēt savu darbinieku profesionālajā izaugsmē, kas kalpo kā garants bankas esošo un potenciālo klientu apmierinātībai ar Aizkraukles bankas sniegtajiem pakalpojumiem.

Paplašinās bankas valde

Akcionāru pilnsapulce pieņēma lēmumu palielināt bankas valdes locekļu skaitu un ievēlēt par jauno valdes locekli bankas Administratīvās un juridiskās pārvaldes vadītāju Aleksandru Pāži. Aizkraukles bankas valdes locekļi ir Ernests Bernis, Valdes priekšsēdētājs, Oļegs Fiļs, Valdes priekšsēdētāja vietnieks un valdes locekļi Pāvels Šneijersons un Aleksandrs Pāže.

Aizkraukles bankas auditu tāpat kā līdz šim veiks viena no lielākajām starptautiskajām auditorfirmām «Ernst & Young».

a/s Aizkraukles Banka ir Latvijas akcionāriem piederoša banka, kas šobrīd ir piektā lielākā banka Latvijā.