«Aizkraukles bankas» auditētā pusgada peļņa — 2,586 milj. Ls

2003. gada 8. septembris / Bankas ziņas

a/s «Aizkraukles banka» (AB) akcionāru pilnsapulce piektdien, 5. septembrī, apstiprinājusi auditētos 2003. gada pirmā pusgada darbības rādītājus un nolēmusi bankas pusgada peļņu neizmaksāt dividendēs, bet atstāt pašu kapitāla un rezervju sastāvā, sekmējot tālāku bankas izaugsmi.

Saskaņā ar auditētajiem bankas darbības rādītājiem, AB peļņa pirmajā pusgadā bijusi 2 585 941 lats, ievērojami pārsniedzot plānoto. AB auditētā pusgada peļņa ir par 694 tūkstošiem latu jeb 36,7% augstāka nekā attiecīgajā iepriekšējā gada periodā. 2003. gadā kopumā plānotais peļņas apjoms AB ir 4,3 milj. latu, kas ir par 14,7% vairāk nekā pērn.

Joprojām augsta ir AB vidējo aktīvu rentabilitāte (ROA) — 3%. Saskaņā ar auditētajiem bankas darbības rādītājiem, AB aktīvu apjoms 2003. gada jūnija beigās bija 194,3 milj. Ls, kopš 2002. gada beigām pieaugot par 19 milj. Ls jeb 11%. Savukārt AB piesaistīto noguldījumu (nebanku) apjoms pusgada laikā ir palielinājies par 13,8 milj. Ls jeb 8,8% un sasniedzis 170,3 milj. Ls.

Aizvadītajā pusgadā AB izsniegto kredītu apjoms ir sasniedzis 48 milj. Ls, kas ir par 7,5 milj. Ls jeb 18,6% vairāk nekā pagājušā gada beigās. Bankas pusgada darbības rezultātu auditu veica starptautiskā auditorkompānija «Ernst & Young».

Pārvērtēts vērtspapīru portfelis

Jūnija beigās AB pašu kapitāla un rezervju apjoms bija vairāk nekā 22 miljoni latu, bet pagājušā gada nogalē — 16,8 milj. Ls. «Veicām vērtspapīru portfeļa pārvērtēšanu atbilstoši tirgus vērtībai», pašu kapitāla pieaugumu skaidro AB valdes priekšsēdētājs Ernests Bernis: «Neskatoties uz ienesīguma kritumu pasaules vērtspapīru tirgos, bankas vērtspapīru portfelis tiek efektīvi pārvaldīts, tāpēc tā apjoms ievērojami pieaudzis».

Parāda vērtspapīros un vērtspapīros ar fiksētu ienākumu veikto investīciju apjoms AB pusgada beigās sasniedza 76 miljonus latu, pārskata periodā palielinoties par 26,9 milj. Ls jeb 50,7%.

AB apmaksātais pamatkapitāls ir 10 miljoni latu, akciju skaits — 100 tūkstoši. AB ir 151 akcionārs, to vidū 119 privātpersonas un 32 uzņēmumi. Galvenie akcionāri pašlaik ir Oļegs Fiļs — 45,81% akciju, Ernests Bernis un Nika Berne — 45,81% akciju, kā arī Aleksandrs Bergmanis ar 3,87% akciju.

Aivars Rauska, a/s «Aizkraukles banka» Klientu apkalpošanas pārvaldes vadītāja vietnieks.