«Aizkraukles banka» paaugstina peļņas prognozi un veiks izmaiņas vadībā

2002. gada 26. augusts / Bankas ziņas

a/s «Aizkraukles banka» (AB) akcionāru pilnsapulce apstiprinājusi auditētos 2002. gada pirmā pusgada darbības rādītājus un nolēmusi bankas pusgada peļņu neizmaksāt dividendēs, bet atstāt pašu kapitāla un rezervju sastāvā, kas sekmēs tālāku bankas izaugsmi un attīstību. Jūnija beigās AB pašu kapitāla un rezervju apjoms bija 14,958 miljoni latu.

Bankas pirmā pusgada auditētie darbības rezultāti liecina, ka AB peļņas apjoms pirmajā pusgadā bijis 1,892 milj. Ls. Tas ir par 43,9% vairāk nekā tika plānots. Revīziju veica starptautiskā auditorkompānija «Ernst & Young».

Palielina 2002. gada peļņas prognozi

Pēc auditēto AB darbības rādītāju izvērtēšanas bankas akcionāri nolēmuši paaugstināt šā gada peļņas prognozi līdz 3,26 milj. Ls, ņemot vērā to, ka pirmajā pusgadā AB nopelnījusi vairāk nekā plānots.

Plānojot aktīvu bankas ekspansiju kā Latvijas, tā arī starptautiskajā tirgū, AB akcionāri rēķinās ar ievērojamu izdevumu pieaugumu 2002. gadā un plāno mazākas peļņas gūšanas iespējas šā gada laikā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, kad AB auditētā peļņa bija 4,2 milj. Ls. Kā nelabvēlīgs faktors jāmin arī finansu tirgū valdošās zemās procentu likmes, kas samazina banku sektora peļņas gūšanas iespējas kopumā.

«AB peļņa aug straujāk nekā plānots, un tas ļauj atzinīgi vērtēt bankas darbību kopumā», atzīst viens no galvenajiem tās akcionāriem Ernests Bernis.

Atbalsta līdzsvarotu attīstību

Akcionāri uzskata, ka banka sasniegs visus iepriekš izvirzītos šā gada finansu mērķus, tādēļ nav nepieciešama pārējo bankas finansu rādītāju prognožu korekcija. «AB pēdējos gados ir viena no rentablākajām Latvijas bankām, tomēr ievēro piesardzību, plānojot citu galveno bankas darbības rādītāju sabalansētu pieaugumu», skaidro E. Bernis.

AB apmaksātais pamatkapitāls ir 10 miljoni latu, akciju skaits — 100 tūkstoši. AB ir 155 akcionāri, tai skaitā 122 privātpersonas un 33 uzņēmumi. Galvenie akcionāri pašlaik ir Oļegs Fiļs — 45,83% akciju, Ernests Bernis — 44,8% akciju un Aleksandrs Bergmanis — 3,87% akciju.

AB lielākie akcionāri kopā strādās bankas valdē

Sasniegtā AB attīstības pakāpe noteikusi nepieciešamību nodalīt tās stratēģisko un administratīvo vadību, kas līdz šim tika apvienota. Proti, tās lielākie akcionāri — padomes priekšsēdētājs Ernests Bernis un valdes priekšsēdētāja vietnieks Oļegs Fiļs — vienlaikus ieņēma arī attiecīgi bankas Starptautiskās pārvaldes vadītāja un Finansu tirgus pārvaldes vadītāja amatus.

Tāpēc pieņemts lēmums no šā gada 1. septembra ieviest bankā jaunu pārvaldes struktūru. Tā paredz reformēt bankas valdi. Turpmāk katram no AB valdes locekļiem tiks uzticēta atbildība par vairāku bankas funkcionālo sfēru attīstību un stratēģisko virsvadību. Jaunās struktūras izveide ļaus pilnībā atbrīvot valdes locekļus no jebkādiem administratīvās vadības pienākumiem.

Samazina valdes locekļu skaitu

Jaunās struktūras ietvaros AB valdes locekļu skaits tiks samazināts no sešiem līdz trim cilvēkiem. Turpmāk valdes sastāvā būs Ernests Bernis, Oļegs Fiļs un Pāvels Šnejersons. Valdes priekšsēdētāja funkcijas nolemts uzticēt Ernestam Bernim. Savukārt pašreizējais AB valdes priekšsēdētājs Aleksandrs Bergmanis ievēlēts par bankas padomes priekšsēdētāju.

AB akcionāri uzskata, ka galveno akcionāru kopīgs darbs bankas valdē paātrinās svarīgu lēmumu pieņemšanu. «Funkcionālā atbildība palīdzēs efektīvāk vadīt jaunu produktu izstrādi un citus projektus, kuros iesaistītas vairākas bankas struktūrvienības», skaidro E. Bernis. «AB akcionāru vienota pārliecība ir, ka šādi varēsim aktivizēt bankas darbību izvirzīto attīstības mērķu sasniegšanā, tajā skaitā » tirgus daļas palielināšanā vietējā tirgū».

Jaunais AB vadības modelis veidots, balstoties uz starptautisko pieredzi līdzīgu struktūru pārvaldīšanā. Tas nodrošinās efektīvāku bankas funkcionēšanu un darbības attīstību. Pārmaiņas bankā paātrinās lēmumu pieņemšanu, tai skaitā ar kreditēšanu saistītos jautājumos.

Līdz ar pārvaldes struktūras reformu bankā tiek izveidota Biznesa tehnoloģijas pārvalde. Šīs pārvaldes uzdevumos ietilps jaunu biznesa metožu ieviešana bankas darbā, kā arī bankas darbinieku apmācība un kvalifikācijas celšana. Jauno pārvaldi vadīs līdzšinējā bankas valdes locekle Zane Kurzemniece. Līdz ar to šobrīd Aizkraukles Bankā ir astoņas pārvaldes un 40 nodaļas.

Oļegs Fiļs, a/s «Aizkraukles banka» valdes priekšsēdētāja vietnieks.