a/s «Aizkraukles Banka» auditētā peļņa 2001. gadā — 4.2 miljoni latu

2002. gada 18. marts / Bankas ziņas

Saskaņā ar a/s «Aizkraukles banka» (AB) auditētajiem darbības rezultātiem AB peļņa 2001. gadā ir 4,2 miljoni latu. Sasniegtais peļņas apjoms pārsniedz plānoto (3,8 milj. Ls) un ir augstāks, nekā provizoriskā pagājušā gada bankas peļņa (4,1 milj. Ls). Pārskata periodā AB aktīvi palielinājušies par 46%, sasniedzot 122,7 milj. latu apjomu.

AB vadības ziņojumā uzsvērts, ka «2001. gadā banka ir stabilizējusi savus izaugsmes tempus. Izveidoti fundamentāli pamati kvalitatīvi augstākas attīstības pakāpes sasniegšanai AB darbībā jau tuvāko gadu laikā».

AB 2001. gada finansu darbības rezultātu pārbaudi ir veikusi starptautiskā auditorfirma «Andersen». Pēc auditoru atzinuma, kas parakstīts 2002. gada. 5. martā, «finansu pārskati sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par bankas finansiālo stāvokli uz 2001. gada 31. decembri». Neatkarīgo revidentu atzinums nesatur piezīmes par šiem finansu pārskatiem.

AB pērn visefektīvākā no Latvijas bankām

Bankas vidējo aktīvu rentabilitāte (ROA) aizvadītajā gadā sasniedza 4,3%, un pēc šī būtiskākā darbības rādītāja AB savā nozarē Latvijā strādā visefektīvāk. Šī gada divos pirmajos mēnešos AB aktīvu rentabilitātes rādītājs turpināja augt un sasniedzis 4,8% gadā. AB šogad nopelnījusi jau 954 tūkstošus latu, kas ir par 13% vairāk nekā pirmajos divos pagājušā gada mēnešos.

AB likviditāte pērn bija 81%, bet vidējā pašu kapitāla rentabilitāte (ROE) pagājušajā gadā pieaugusi līdz 35,4%. Savukārt, AB peļņa uz vienu akciju (EPS) 2001. gadā ir 41,74 lati.

Piesaistīto līdzekļu apjoms pagājušā gada beigās sasniedza 107,5 milj. Ls, kas ir par 34,2 miljoniem jeb 47% vairāk nekā 2000. gadā.

Visstraujāk aug AB izsniegto kredītu apjoms

Vislielākais pieaugums AB darbības rādītājos pērn bija bankas kredītportfeļa bruto apjomam, kas salīdzinājumā ar 2000. gadu ir pieaudzis par 11 miljoniem latu jeb 58%. Tajā 90% ir rezidentiem izsniegtie kredīti. Privātpersonām izsniegtie kredīti veido 42%, juridiskām personām — 58%.

Juridiskajām personām AB izsniegto kredītu apjoms pērn sasniedzis 17,4 miljonus latu, salīdzinot ar 2000. gadu pieaugot par 6,2 miljoniem latu. Savukārt, privātpersonām izsniegto kredītu apjoms salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu palielinājies par 4,8 milj. Ls, sasniedzot 12,6 milj. Ls.

2001. gadā pēc auditētajiem darbības rādītājiem AB kredītportfeļa apjoms bija 28,7 miljoni latu. Šā gada februāra beigās AB izsniegto kredītu apjoms sasniedzis 29,5 milj. Ls.

AB padomes priekšsēdētājs Ernests Bernis, vērtējot bankas darbību pagājušajā gadā atzīst, ka «AB pērn nostiprinājusi savu patstāvību kā vietējā kapitāla banka ar ilgu darba pieredzi starptautiskajā tirgū, izvirzot sev jaunus mērķus Latvijas tirgus apguvē». Viņš uzsver, ka «visi galvenie tās darbības rādītāji pārsnieguši plānotos, un tas ir svarīgākais aizvadītā gada sasniegums». Pēc E. Berņa teiktā «plānoto darbības radītāju pārsniegšana radījusi pamatu pārdomātai bankas ilgtermiņa attīstībai kvalitatīvi augstākā pakāpē».

Palielinot tirgus daļu, ievieš jaunu TM un paplašina infrastruktūru.

2001. gada nogalē uzsāktā jaunas bankas darbības koncepcijas ieviešana pilnībā tiks realizēta šogad.

Tādēļ pērn radīts jauns bankas korporatīvais stils, kura idejisko kodolu iemieso tirdzniecības zīme «AB.LV». Tās izstrādē un ieviešanā AB ieguldījusi 180 tūkstošus latu. Nesen atvērtā jaunā AB klientu apkalpošanas centrālā biroja izveidē Rīgā, Elizabetes ielā 21a investēti 650 tūkstoši latu, no kuriem lielākā daļa ieguldīta modernāko drošības sistēmu iegādē. Savukārt, bankas galvenās ēkas Elizabetes ielā 23 rekonstrukcijā 2002—2003. gada laikā AB plāno ieguldīt 2,8 miljonus latu. Lai realizētu stratēģisko mērķi palielināt tirgus daļu, AB veic ievērojamus ieguldījumus gan klientu apkalpošanas infrastruktūrā, gan arī modernākajās banku tehnoloģijās.

Oļegs Fiļs, «Aizkraukles bankas» valdes priekšsēdētāja vietnieks.