Ar 2001.gada 1.novembri a/s “Aizkraukles Banka” saviem klientiem piedāvā iespēju iegādāties a/s “Aizkraukles Banka” emitētās Cirrus debetkartes.

2001. gada 9. novembris / Bankas ziņas

Ar 2001.gada 1.novembri a/s “Aizkraukles Banka” saviem klientiem piedāvā iespēju iegādāties a/s “Aizkraukles Banka” emitētās Cirrus debetkartes.

Starptautiskā debetkarte Cirrus paredzēta tikai skaidras naudas izņemšanai Aizkraukles Bankas, kā arī citu banku bankomātos Latvijā un ārzemēs, kas apzīmēti ar Cirrus simboliku. Cirrus debetkarte nevar tikt izmantota pirkumu un citu pakalpojumu apmaksai.

Cirrus debetkartes atšķirības salīdzinājumā ar citām šāda veida kartēm:

  • uz kartes netiek norādīts lietotāja vārds un uzvārds;
  • netiek ieturēta komisija par skaidras naudas līdzekļu izņemšanu;
  • par naudas līdzekļu pārskaitīšanu uz kartes kontu tiek ieturēta komisijas nauda;
  • ir noteikta minimālā skaidras naudas līdzekļu izņemšanas summa;
  • Cirrus kartes kontu iespējams atvērt divās valūtās.

Gada maksa par kartes lietošanu ir 30 lati vai 50 ASV dolāri. Samaksa par papildu karti ir tikpat liela. Par naudas līdzekļu pārskaitīšanu uz kartes kontu tiek ieturēta komisija 1% apmērā no pārskaitītās summas. Minimālā skaidrās naudas summa, ko izmaksā no konta ar bankomātu starpniecību, ir 300 ASV dolāru vai šīs summas ekvivalents citā valūtā.

Cirrus kartes konta pamatvalūta ir lati vai ASV dolāri. Kā papildvalūtas var būt: USD, LVL, EUR, GBP, RUB, BYR, UAH, LTL, EEK.

Sīkāku informāciju gan par Cirrus karti, gan citām a/s “Aizkraukles Bankas” emitētajām maksājumu kartēm varat iegūt, zvanot pa klienta līnijas tālruni (371) 777-55-55 vai jautājot jūsu konta menedžeriem.