Nodokļu piemērošana ienākumiem no Krievijas emitentu finanšu instrumentiem

Ieguldījumi Krievijas emitentu finanšu instrumentos ir saistīti ar ieguldītāja papildu pienākumiem, kuri noteikti Krievijas Federācijas (turpmāk tekstā – KF) nodokļu piemērošanas reglamentējošajos normatīvajos aktos par ienākumiem no Krievijas emitentu finanšu instrumentiem.

KF nodokļa piemērošana ir atkarīga no finanšu instrumenta veida un tā ienākuma veida, ka arī no klienta nodokļu rezidences valsts.

Klienti — to nodokļu valstu rezidenti, ar kurām ir spēkā starptautiskā vienošanās par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu, var pretendēt uz samazinātu nodokļa likmi ienākumiem no dividendēm un procentu maksājumiem (kuponiem) no Krievijas emitentu finanšu instrumentiem, kas ir norādīta starptautiskajā līgumā par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļa nemaksāšanās novēršanu starp abām valstīm.

Ja klients savlaicīgi iesniegs visus nepieciešamus dokumentus, likvidējamā ABLV Bank, AS (turpmāk tekstā — banka) varēs veikt nepieciešamos pasākumus, lai ienākumiem no Krievijas emitentu finanšu instrumentiem tiktu piemērota samazināta nodokļu likme, kā to paredz starptautiskais līgums par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu. Nodokļu atvieglojumu piemērošanai klientam ir jāatbilst visām KF normatīvo aktu prasībām un starptautiskā līguma par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu prasībām.

Samazinātas nodokļu likmes piemērošana ir atkarīga ne tikai no bankas darbībām, bet arī no bankas un attiecīgās starpnieksabiedrības sadarbības nosacījumiem. Ir iespējamas situācijas, kad starpnieksabiedrības pakalpojumu sniegšanas īpatnību dēļ nav iespējams piemērot samazinātu nodokļu likmi, izmaksājot ienākumus, kas gūti no Krievijas emitentu finanšu instrumentiem. Turklāt, lai arī banka veic samērīgus un lietderīgus pasākumus samazinātās nodokļu likmes piemērošanai, banka negarantē, ka samazinātā nodokļu likme tiks piemērota visiem ienākumu veidiem un visiem klientiem.

Papildus informējam, ka banka nesniedz konsultācijas un rekomendācijas nodokļu jautājumos, un šim paziņojumam ir tikai informatīvs raksturs.