Ierobežojumi operācijām ar vērtspapīriem

Saskaņā ar Padomes regulas (ES) Nr. 833/2014 (2014. gada 31. jūlijs) un Padomes regulas (ES) Nr. 960/2014 (2014. gada 8. septembris) (turpmāk tekstā — Regulas) prasībām ir ieviesti ierobežojumi operācijām (turpmāk tekstā — Sankcijas) ar Regulās norādītiem vērtspapīriem, kurus emitēja šādi Krievijas emitenti vai to meitas sabiedrības:

Emitents* Vērtspapīru emisijas datums Vērtspapīru dzēšanas termiņš
SBERBANK no 01.08.2014 līdz 12.09.2014 virs 90 dienām
pēc 12.09.2014 virs 30 dienām
VTB BANK no 01.08.2014 līdz 12.09.2014 virs 90 dienām
pēc 12.09.2014 virs 30 dienām
GAZPROMBANK no 01.08.2014 līdz 12.09.2014 virs 90 dienām
pēc 12.09.2014 virs 30 dienām
VNESHECONOMBANK (VEB) no 01.08.2014 līdz 12.09.2014 virs 90 dienām
pēc 12.09.2014 virs 30 dienām

ROSSELKHOZBANK

no 01.08.2014 līdz 12.09.2014 virs 90 dienām
pēc 12.09.2014 virs 30 dienām
OPK OBORONPROM pēc 12.09.2014 virs 30 dienām
UNITED AIRCRAFT CORPORATION pēc 12.09.2014 virs 30 dienām
URALVAGONZAVOD pēc 12.09.2014 virs 30 dienām
ROSNEFT pēc 12.09.2014 virs 30 dienām
TRANSNEFT pēc 12.09.2014 virs 30 dienām
GAZPROM NEFT pēc 12.09.2014 virs 30 dienām

*informācija ir aktuāla uz 2014. gada 20. oktobri

Pirms iesniegt rīkojumu darījumam (tai skaitā rīkojumu vērtspapīru ienākošam pārvedumam) ar augstākminēto emitentu vērtspapīriem (ieskaitot rīkojumus, iesniedzamus elektroniskajās platformās) ir jāpārliecinās, vai attiecīgi vērtspapīri ir pakļauti Sankcijām.

Ar Regulu pilniem tekstiem, kā arī emitentu aktuālo sarakstu, ir iespējams iepazīties:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_229_R_0001 un
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.271.01.0003.01.ENG.