Papildu pienākumi veicot kapitālieguldījumus bērnu investīciju produktos

Krājkonta un finanšu instrumentu konta atvēršana nepilngadīgām personām var būt saistīta ar vairākiem tiesību aktos paredzētiem papildu pienākumiem šo personu vecākiem vai aizbildņiem.

Šie pienākumi var izpausties kā nepieciešamība vērsties valsts aizbildnības iestādēs atļaujas saņemšanai pirms darījumu veikšanas ar nepilngadīgās personas kontā uzskaitītajiem naudas līdzekļiem vai finanšu instrumentiem, vai pienākums informēt valsts aizbildnības iestādes par šādiem darījumiem. Papildus tam, darījumi nepilngadīgās personas kontā var radīt nodokļu sekas, kuras var izpausties kā pienākums deklarēt nepilngadīgās personas gūto ienākumu un tiesību aktos noteiktos gadījumos veikt nodokļu samaksu par šādu ienākumu. Minēto prasību uzskaitījums nav izsmeļošs un tās var atšķirties, ievērojot nepilngadīgās personas pastāvīgo dzīves vietu. Vecākiem vai aizbildņiem patstāvīgi jāiepazīstas ar visām specifiskajām tiesību aktos paredzētajām prasībām saistībā ar darījumiem nepilngadīgās personas kontā.

Šis skaidrojums ir sniegts informatīviem mērķiem un nav uzskatāms par juridisku vai nodokļu konsultāciju.