Pārbaudiet svarīgākos pārlūkprogrammas uzstādījumus

Pirms pieslēdzaties internetbankai, pārbaudiet svarīgākos pārlūkprogrammas uzstādījumus.

Internet Explorer

Tools->Internet Options->Advanced (Serviss->Pārlūkprogrammas īpašības)

Pēc tam mapes “Advanced” sadaļā “Security” atrodiet SSL uzstādījumus:

Izvēlieties TLS 1.1 un TLS 1.2.

Mozilla Firefox

Lai pārbaudītu pārlūkprogrammas uzstādījumus, adreses rindā jānorāda “about:config” un pēc pārlūkprogrammas konfigurācijas sadaļas atvēršanas meklēšanas ievades laukā (“Search) jāievada “tls”. Jāpārbauda šādu uzstādījumu vērtības (sk. attēlu):
security.tls.version.max = 3, security.tls.version.min = 1,
services.sync.prefs.sync.security.tls.version.max = true
services.sync.prefs.sync.security.tls.version.min = true.


Izvēlieties SSL 3.0 un TLS 1.0.

Google Chrome

Pārlūkprogrammas izvēlnē jāatver Settings -> Show advanced settings... -> Network -> Change Proxy Settings… -> Advanced (Uzstādījumi -> Parādīt papildu uzstādījumus -> Tīkls -> Izmainīt Proxy servera uzstādījumus… -> Papildus)

Pēc tam mapes “Advanced” sadaļā “Security” atrodiet SSL/TLS uzstādījumus:

Izvēlieties TLS 1.1 un TLS 1.2.