Pārliecinieties par internetbankas autentiskumu

Pieslēdzoties internetbankai, nepieciešams pārliecināties, ka jūs pieslēdzaties tieši bankas lapai, nevis krāpnieku atdarinātai interneta vietnei.

Adrese adreses rindā

Pārliecinieties par to, ka ir norādīta pareizā interneta lapas adrese:

Krāpnieki var izveidot lapu, kura ārēji kopē internetbanku, bet krāpnieku lapai tad būs cita adrese, piemērām - https://ib.ablv.vip.com/ vai https://ib.ab1v.com.

Neiesakām izmantot saites, kas saņemtas e-pastā (arī gadījumos ja sūtītāja adresē norādīts info@ablv.com, jo krāpnieki var mainīt FROM lauku, uzdodies par bankas vai citu iestāžu darbiniekiem).

SSL sertifikāts un ziņas par to

 1. Pārbaudiet interneta lapas SSL sertifikāta esamību.Šo sertifikātu izsniedz starptautiski atzīta un pazīstama organizācija (ABLV Bank gadījumā - Symantec Corporation), kas pārbauda internetbankas lapu un garantē, ka jūs pieslēdzaties tieši ABLV internetbankai, nevis krāpnieku atdarinājumam.

  Internet Explorer:  Mozilla Firefox:


  Google Chrome:

 2. Uzklikšķinot uz zaļā laukuma (ABLV Bank, AS (LV)), jūs redzēsiet, ka sertifikāts izsniegts tieši ABLV Bank:

  Internet Explorer:


  Mozilla Firefox:


  Google Chrome:
 3. Nospiežot pogu „View certificates”/”Sertifikāta informācija” (Internet Explorer) vai “Certificate information/”Sertifikāta informācija” (Google Chrome), vai „More Information” -> „View certificates”/ “Sīkāk” -> “Skatīties sertifikātu” (Mozilla Firefox)), jūs redzēsiet sertifikāta detaļas un varēsiet pārliecināties par sertifikāta derīgumu, un to, vai savienojums nenotiek caur krāpnieku resursiem:


  Svarīgi pārliecināties, ka starp jums un banku nav starpnieka (noziedznieka), kurš varētu pārtvert savienojumu. Pilns ceļš sastāv no trim posmiem. Nospiediet grāmatzīmi „Certification Path”/”Sertifikācijas ceļš” (Internet Explorer) vai Certificate information”/”Sertifikāta informācija” (Google Chrome) vai „Details” / „Sīkāk” (Mozilla Firefox):