Neizmantojiet publiskos datorus un vienmēr pabeidziet darbu ar pogu „Izeja”

Centieties pēc iespējas retāk izmantot publiskos datorus (interneta kafejnīcās, viesnīcās vai biznesa centros), lai veiktu darbības internetbankā.

Gadījumā, ja jums tomēr ir nācies izmantot šādu datoru, darba sesijas pabeigšanai internetbankā obligāti izmantojiet pogu „Izeja” un pārbaudiet iespējamu nesankcionētu piekļuvi internetbankai ar internetbankas lapas sadaļas „Informācija par pēdējām darbībām” palīdzību!

Pabeidziet korekti darbu internetbankā izmantojot arī personīgo datoru, nospiežot pogu „Izeja” un aizverot pārlūkprogrammu.

To nepieciešams darīt arī tad, ja atstājat datoru bez pieskatīšanas kaut uz īsu laiku.