Viltotas vēstules

Viens no uzbrukuma veidiem ir viltotu vēstuļu nosūtīšana klientiem to biznesa partneru vārdā.

Maldināšanas nolūkos, noziedznieki var nosūtīt elektronisko vēstuli it kā sadarbības partnera vārdā ar viņa adresi un no pirmā acu uzmetiena šāda vēstule neatšķirsies no oriģināla. Piemēram, oriģinālā e-pasta adrese ir kiev.office@testdomain.com, bet viltotā kiev.office@testdomaln.com (domain vietāir domaln, iespējams arī office vietā ofice u.tml.). Šādās vēstulēs tiek nosūtīts pieprasījums par naudas summu pārskaitīšanu uz jauniem rekvizītiem, turklāt, ja noziedzniekiem ir pieejama klienta (uzņēmuma) informācija par darījumiem, tad viņi var sagatavot pārliecinošu, aizdomas neizraisošu maksājuma dokumentu.

Raksturīgākās krāpnieku darbības:

 • Krāpnieki vienmēr ir lietas kursā par klienta un partnera biznesa būtību, jo viņi kontrolē abu pušu saraksti. Krāpnieki rūpīgi sagatavojas un iesaistās sarakstē ar abām pusēm, operējot ar gaidāmā darījuma detaļām.
 • Krāpnieki „partnera” vārdā paziņo par to, ka menedžeris, ar kuru klients sarakstījies līdz šim, šobrīd nav pieejams un turpmākā sarakste ir jāveic ar citu uzņēmuma pārstāvi (tiek nosaukts vārds un e-pasts, kas patiesībā pieder krāpniekam).
 • Krāpnieki var nosūtīt viltotu vēstuli ar zīmogiem un parakstu no partnera uzņēmuma par rekvizītu maiņu. Turklāt, atsūtītās veidlapas augšā būs norādīts partnera nosaukums, bet saņēmēja bankas rekvizīti būs mainīti.    
 • Krāpnieki dažādos veidos steidzinās klientu veikt maksājumu uz jaunajiem rekvizītiem. Uz papildu jautājumiem par partnera bankas rekvizītu vai partnera apkalpojošās bankas maiņu, krāpnieki var atsaukties uz negaidītu uzņēmuma notiekošu auditu, revīziju vai pat uz konta iesaldēšanu.
 • Maksājums, kurš tiek nosūtīts uz krāpnieku norādītajiem jaunajiem rekvizītiem, var atgriezties bankā ar atzīmi par to, ka bija nekorekti norādīti rekvizīti vai norādītais konta numurs ir slēgts. Tādos gadījumos krāpnieki nekavējoties piedāvā nosūtīt naudu uz jauniem rekvizītiem.
 • Ja klients jau ir veicis maksājumu un interesējas vai nauda ir ieskaitīta norādītajā kontā, tad krāpnieki var vilkt laiku un paziņot par kaut kādiem iemesliem, kādēļ nauda joprojām nav ienākusi kontā – tiek radīti šķēršļi klienta līgumsaistību izpildei. Tādējādi krāpnieki iegūst laiku, kas viņiem nepieciešams, lai pārvestu līdzekļus no krāpnieciskā konta un lai klientam nerastos nekādas aizdomas, kā arī vēlme atsaukt maksājumu.

Piedāvājam iepazīties ar krāpnieku argumentu piemēriem, kas tiek izmantoti, lai klientam paskaidrotu maksājumu rekvizītu maiņu (mainās saņēmēja nosaukums, konta numurs, saņēmēja bankas valsts): 

 • „Mūsu konts mainījies saistībā ar mūsu norēķina konta auditu, kuru veic mūsu banka. Ja jūs nosūtīsiet naudu uz veco kontu, tad mēs nevarēsim to saņemt.”
 • „Mēs saņēmām zvanu/e-pastu no mūsu bankas par to, ka mums ir kaut kādas problēmas ar kontu un mēs uz kādu laiku nevarēsim saņemt kontā līdzekļus. Lūdzam izmantot citu kontu mūsu starpniekbankā un nesūtīt maksājumus uz līdzšinējiem rekvizītiem, jo summas tiks iesaldētas, un mēs nevarēsim saņemt šos maksājumus.”
 • „Mūsu konts mainījies, jo mūsu auditori veic vecā konta pārbaudi, kas saistīts ar to, ka mums radās strīdīgi jautājumi ar Ķīnas valsts iestādēm par nodokļu piemērošanu. Mūsu banka mums paziņoja, ka nedrīkstam pieņemt naudu vecajā kontā, kamēr nenoslēgsies audits un netiks atrisināti strīdīgie jautājumi. Jums ir jāaptur visi maksājumi uz veco kontu Ķīnas bankā un jāizmanto tikai jaunie rekvizīti Honkongas bankā, kurus mēs jums tūlīt nosūtīsim (vai jau nosūtījām).” 
 • „Mūsu konts mainījies, jo esam uzsākuši jaunu atskaites gadu Indijā. Mēs saņēmām norādījumus no mūsu bankas par to, ka turpmāk mums ir jāizmanto konta numurs, kuru veido 10 skaitļi līdzšinējo 14 vietā. Tāpat, palielinājās eksporta nodokļi, tādēļ mēs nolēmām pārtraukt izmantot kontu Indijas bankā. Turklāt mums vēl ir jāizpilda viņu prasības par 10 zīmju konta numuru. Tādēļ tagad visi maksājumi būs uz mūsu jauno starpniekbanku / starpniekpartneri Ķīnā.”
 • „Mūsu konts mainās, jo mēs / mūsu starpniekpartneris nevar pieņemt maksājumu dēļ bankas noteiktā maksājuma apmērā ierobežojuma.”

Mūsu ieteikumi

 • Pārbaudiet nosūtītāja e-pasta adresi ar funkcijas „Parādīt detaļas” palīdzību (“Show details”, “Parādīt detaļas”, “Paziņojuma izsūtītājs” vai atbilstoši jūsu e-pasta programmas datiem).

  Piemērā parādīta krāpnieka vēstule ar sakļautu adreses līniju —


  un ar izvērstu līniju:


  Pievērsiet uzmanību! Izvērstās adreses detaļās redzams patiesais vēstules kiev.office@testdomaln.com sūtītājs, lai gan bija sagaidāms kiev.office@testdomain.com. Mēģinot atbildēt uz šo vēstuli, atbildi saņems noziedznieks, kur adresē burta „i” vietā ir „l”. Diemžēl ne visas e-pasta programmas spēj korekti norādīt sūtītāja adresi un šādā gadījumā viltotā adrese var palikt nepamanīta. Lai novērstu šādu risku, izmantojiet mūsu zemāk minēto padomu.
 • Ja jūsu biznesa partneris lūdz mainīt bankas rekvizītus maksājumiem — piezvaniet uz jums zināmo partnera telefona numuru un pārliecinieties par rekvizītu patiesumu.

  Tāpat rīkojieties gadījumos, ja jums rodas šaubas par jums nosūtītās vēstules patiesumu.