Izmantojam limitus maksājumiem internetbankā

Viens no mūsu galvenajiem uzdevumiem ir saglabāt jūsu līdzekļus. Tādēļ augstāka līmeņa drošībai internetbankā mēs esam ieviesuši limitus maksājumiem katram lietotājam.

Vienlaikus mēs piedāvājam jums iespēju patstāvīgi mainīt diennakts limitus izejošajiem maksājumiem savam galvenajam un papildu lietotājiem, kas sākotnēji ir uzstādīti automātiski:

  • privātpersonām — 500 000 eiro
  • juridiskām personām — 5 000 000 eiro.

Tas nozīmē, ka kopējā izejošo maksājumu summa, ko diennaktī lietotājs varēs nosūtīt internetbankā, nedrīkst pārsniegt noteikto limitu. Vienlaikus jāievēro, ka maksājumi, ko lietotājs ir veicis starp saviem kontiem ABLV Bank, ja nosūtītājs un saņēmējs ir viena un tā pati persona, neietekmē limita atlikumu.

Informācija par maksājumu limita atlikumu ir pieejama internetbankā.

Vēršam jūsu uzmanību, ka internetbankas pamatlietotāju limitus lietotāji var samazināt patstāvīgi, bet to palielināšanai nepieciešams sazināties ar savu privātbaņķieri.