Analizējam maksājumu uzdevumus

Pēdējā laikā ir jūtami pieaugusi interneta krāpnieku aktivitāte. Tādēļ, rūpējoties par jūsu datu un aktīvu drošību, esam ieviesuši sistēmu, kas pārbauda neparastas darbības internetbankā, tai skaitā, analizē maksājumu rīkojumus.

Lai nodrošinātu augstāku maksājumu drošību, banka izlases kārtībā saskaņos ar jums atsevišķus maksājumus pirms to izpildes, lūdzot papildus tos apstiprināt pa tālruni.

Ja apstiprinājums netiks saņemts, mēs varam maksājuma izpildi atlikt līdz apstiprinājuma saņemšanai vai lūgt atkārtoti ievadīt maksājumu, ja apstiprinājums ir saņemts pēc maksājuma spēkā esamības termiņa beigām (astoņas dienas).

Arī citās aizdomīgā situācijās privātbaņķieris sazināsies ar klientu.