Maksājumu karšu izmantošanas noteikumi

Identifikācija, izmantojot karti

Saņemot karti, jums uz tās jāparakstās speciāli šim nolūkam paredzētā vietā. Ja uz kartes nebūs jūsu paraksta, pārdevējs var atteikties apkalpot karti. Atsevišķos gadījumos jums var lūgt uzrādīt personu apliecinošu dokumentu. Ja jums tāda dokumenta nebūs, pārdevējs var atteikties no darījuma veikšanas.

PIN-kods

PIN-kods ir papildu aizsardzība jūsu finansēm. Tam ir jābūt zināmam tikai jums.

 • Neizpaudiet PIN-kodu trešajām personām.
 • Nerakstiet PIN-kodu uz kartes un neglabājiet to kopā ar karti, lai zādzības vai pazaudēšanas gadījumā neviens nevarētu izmantot jūsu karti.
 • PIN-kods ir kā seifa atslēga — ievadot savas kartes PIN-kodu, pārliecinieties, ka jūs neviens nenovēro.
 • Ja esat pazaudējis PIN-kodu, ir jāmaina karte. 
 • Iegaumējiet savu PIN-kodu. Ja jūs vairāk kā divas reizes pēc kārtas ievadīsiet nepareizu PIN-kodu, jūsu maksājumu karte var būt aizturēta. Lai saņemtu atpakaļ aizturēto karti, jums būs jāsazinās ar banku

PIN-memo

Maksājumu karšu lietotājiem bieži vien var rasties situācijas, kad kļūst sarežģīti atcerēties PIN-kodu, it īpaši tad, ja viņiem ir vairākas kartes. Mēs rūpējamies par jūsu ērtībām un izsniedzam karšu lietotājiem nelielas krāsainas kartītes — PIN-memo, kuras iespējams izmantot kā palīgus, lai atcerētos PIN-kodu.

Pin-memo labajā pusē izkārtotas rūtiņas, kuras paredzētas PIN-kodu ierakstīšanai (maksimāli 5 kartēm).

Otrajā PIN-memo kartītes pusē iekļauta neliela instrukcija, kurā paskaidrots drošas ierakstīšanas princips. Katram PIN-kodam tiek izvēlētas 4 vienas vai dažādu krāsu rūtiņas tādā secībā, kādu kartes lietotājs spēj atcerēties, bet pārējās rūtiņas tiek brīvi aizpildītas ar jebkuriem skaitļiem no 0 līdz 9 (visi skaitļi tiek ierakstīti vienā rokrakstā un ar vienu tinti, lai PIN-koda skaitļi neizdalītos uz pārējo skaitļu fona).

PIN-memo ir ērts PIN-kodu atcerēšanās palīglīdzeklis. Turklāt PIN-memo kartītes var droši uzglabāt kopā ar maksājumu kartēm, jo gadījumā, ja tās tiek pazaudētas vai nozagtas, sveša persona PIN-kodu nespēs nolasīt.

Kartes lietošana

Kartes derīguma termiņš norādīts uz kartes. Karte ir derīga līdz pēdējai norādītā mēneša dienai ieskaitot. Piemēram, ja uz kartes norādīts termiņš 09/14, tad tā ir derīga līdz 2014. gada 30. septembrim.

Pēc kartes derīguma termiņa beigām maksājumu karte tiks automātiski pagarināta. Ar kredītkaršu palīdzību jūs varat izmantot pakalpojumus vai iepirkties internetā vai pa telefonu, piemēram, rezervēt viesnīcas numuru, aviobiļetes un iznomāt auto. Jums būs jāpaziņo pārdevējam kredītkartes numuru, derīguma termiņu un kartes lietotāja vārdu.

 • Pievērsiet uzmanību tam, ka pārdevējam ir tiesības jau sākotnēji rezervēt summu par 20 – 40% augstāku nekā reālā plānotā rēķina summa, tādējādi nodrošinot sevi no iespējamiem papildus izdevumiem (piemēram, mini bāra lietošana uzturēšanās laikā viesnīcā vai mehāniskiem auto bojājumiem tās lietošanas laikā). Tādēļ iesakām jums saglabāt viesnīcas vai auto nomas uzņēmuma izrakstīto čeku un pārbaudīt, lai no jūsu konta noslēgumā tiktu norakstīta faktisko izdevumu summa.
 • Neaizmirstiet uzmanīgi iepazīties ar visiem auto nomas un viesnīcas numuru rezervācijas līguma punktiem, jo to neizpilde var novest pie tā, ka no jūsu konta tiks norakstīti papildus naudas līdzekļi (piemēram, par ceļu satiksmes drošības noteikumu pārkāpumu, par auto atgriešanu ar ne pilnu degvielas bāku, kā arī par nesavlaicīgu viesnīcas numura rezervācijas atsaukšanu vai ierašanās datuma pārcelšanu).
 • Maksājot ar karti restorānā, ir jāpievērš uzmanība trīs rēķina ailēm: cena atbilstoši restorāna izcenojumam, Tips vai Extras (dzeramnauda), kur ir jāieraksta dzeramnaudas apmērs par apkalpošanu vai jāparakstās, un Total (kopējā summa) — aile, kurā jums pašiem jāieraksta kopējā summa par sniegto pakalpojumu saskaņā ar restorāna cenām, plus dzeramnauda.

Norēķinu valūtas izvēle pie tirgotāja

 • Iesakām izvēlēties transakcijas veikšanu attiecīgās valsts nacionālajā valūtā. Tā jums izdosies izvairīties no neplānoti lielākas summas norakstīšanas no jūsu kartes konta.
 • Tirgotājs ir tiesīgs piedāvāt izvēlēties norēķinu valūtu, bet viņam nav tiesību uzspiest klientam lēmumu, veikt norēķinus attiecīgās valsts nacionālajā valūtā vai citā valūtā. Lēmumu vienmēr pieņem pircējs — kartes lietotājs. Tāpēc pirms darījuma uzmanīgi iepazīstieties ar konvertācijas kursu, kādu piemēros tirgotājs.

Ja izvēlējāties norēķināties citā, nevis attiecīgās valsts nacionālajā valūtā, pēc darījuma pabeigšanas salīdziniet čekā norādīto un tirgotāja sākotnēji piedāvāto konvertācijas kursu.

Kartes konta izraksts

Banka reizi mēnesī gatavo kartes konta izrakstu. Šo izrakstu var saņemt e-pastā vai internetbankas pasta kastītē. Saņemot izrakstu, pievērsiet īpašu uzmanību informācijas laukiem, kur norādīta minimālā maksājuma summa un datums, kā arī cita būtiska informācija kartes konta īpašniekam.

Limits skaidras naudas izņemšanai

Visiem karšu veidiem mēs esam noteikuši 24h limitu skaidras naudas izņemšanai bankomātos. Limita apjoms norādīts maksājumu karšu cenrādī, ar kuru jūs varat iepazīties sadaļā “Pakalpojumu cenrādis un dokumenti”.

Limits tiek noteikts kartes konta valūtā. Tas nozīmē, ka kartes lietotāji var izņemt bankomātos skaidru naudas summu, kas nepārsniedz limitu kartes konta valūtā vai tā ekvivalentu citā valūtā.

Skaidras naudas izņemšanas limits palielina maksājumu kartēs esošo naudas līdzekļu drošību.

Jūs varat palielināt skaidras naudas izņemšanas limitu. Papildu informāciju jums varēs sniegt jūs apkalpojošais privātbaņķieris.

Vispārējie drošības pasākumi, izmantojot maksājumu kartes

Jūsu naudas drošībai kartes kontā, lūdzam ievērot šos noteikumus:

 1. Nenododiet karti trešajām personām. Karti var lietot tikai tā persona, uz kuras vārda tā ir izsniegta.
 2. Glabājiet karti drošā vietā, lai tā vai ar to saistīta informācija (kartes numurs, derīguma termiņš, PIN-kods u.c.) nenonāktu trešo personu rīcībā.
 3. Ja kādas aizdomīgas situācijas rezultātā jums liekas, ka jūsu PIN-kods vai kāda cita personīga informācija tikusi atklāta un ir kļuvusi zināma nepiederošām personām, lūdzam vērsties bankā kartes bloķēšanai un aizvietošanai.
 4. Mēģiniet nepaziņot savas kartes rekvizītus (numurs, derīguma termiņš, trīs pēdējie cipari paraksta joslā) pa atvērtiem sakaru kanāliem, īpaši elektroniskajās vēstulēs, kur tos var pārtvert krāpnieki. Ja datu paziņošana ir nepieciešama apmaksas veikšanai (viesnīcas, ceļojuma rezervēšanai pa tālruni, faksu vai Internetā), mēģiniet izmantot to uzņēmumu pakalpojumus, kam ir nevainojama reputācija, un lietot maksimāli drošu veidu datu nodošanai (piemēram Interneta mājaslapas, kur tiek izmantotas modernas datu aizsardzības tehnoloģijas). Atcerieties, ka PIN-kods nepieder pie tiem kartes rekvizītiem, kas ir nepieciešami attālinātai operāciju veikšanai, tātad PIN-koda paziņošana ir pilnīgi izslēgta, lai kādi būtu paskaidrojumi, kādēļ tas tiek pieprasīts.
 5. Viena no krāpšanas metodēm ir phishing — krāpnieki, izliekoties par finanšu iestādēm, pārdevējiem Internetā vai citiem uzņēmumiem, nosūta pa elektronisko pastu vēstules, kuras satur saiknes uz mājaslapām, kas imitē reāli esošo uzņēmumu resursus, un pieprasa no lietotājiem konfidenciālu informāciju (paroles, maksājumu karšu datus, PIN-kodu) it kā uzņēmuma klientu datu bāzes atjaunošanai. Nekāda gadījumā neatbildiet uz tādiem ziņojumiem, tā kā vēlāk šī informācija var tikt izmantota krāpnieciskos nolūkos.
 6. Pieprasiet, lai visas operācijas ar jūsu karti ir veiktas tikai jūsu klātbūtnē. Mēģiniet nodrošināt, lai karte nepazūd no jūsu redzesloka, pat ja tas ir nepieciešams samaksas veikšanai. Atcerieties, ka, izmantojot speciālo aparatūru, informācija no jūsu kartes var būt nokopēta un izmantota viltotas kartes izgatavošanai. Ja jums rodas aizdomas, uz laiku nobloķējiet jūsu karti vai vērsieties bankā tās aizvietošanai.
 7. Pirms likt savu parakstu uz čeka, pārliecinieties, ka tajā ir pareizi norādītas operācijas summa un valūta.
 8. Neparakstiet čeku ar tukšu (neaizpildītu) lauku, domātu operācijas summai.
 9. Nesekojiet svešu cilvēku padomiem un ieteikumiem, izmantojot maksājumu kartes, kā arī neļaujiet viņiem jums palīdzēt. Šī noteikuma ievērošana ir īpaši svarīga izmantojot bankomātus.
 10. Pieprasiet, lai visas operācijas ar jūsu karti ir veiktas tikai jūsu klātbūtnē. Mēģiniet nodrošināt, lai karte nepazūd no jūsu redzesloka, pat ja tas ir nepieciešams samaksas veikšanai. Atcerieties, ka, izmantojot speciālo aparatūru, informācija no jūsu kartes var būt nokopēta un izmantota viltotas kartes izgatavošanai. Ja jums rodas aizdomas, uz laiku nobloķējiet jūsu karti vai vērsieties bankā tās aizvietošanai.
 11. Saglabājiet dokumentus, kuri apstiprina darījumu (čeku kopijas), vismaz līdz brīdim, kad būsiet apskaties kartes konta operācijas.
 12. Uzstādiet 24-stundu limitu pirkumiem, kas vislabāk atbilst summai, ko jūs dienas laikā iztērējat izmantojot karti. Tas jums ļaus paaugstināt maksājumu karšu naudas līdzekļu drošību un nodrošināt sevi pret lieliem zaudējumiem.
 13. Uzstādiet 24-stundu limitu pirkumiem, kas vislabāk atbilst summai, ko Jūs dienas laikā iztērējat izmantojot karti. Tas Jums ļaus paaugstināt maksājumu karšu naudas līdzekļu drošību un nodrošināt sevi pret lieliem zaudējumiem. Nepieciešamības gadījumā limitus jebkurā brīdī var mainīt.
 14. Bez nepieciešamības nepalieliniet bankas noteikto standarta limitu skaidras naudas izņemšanai no bankomātiem. Naudas līdzekļu drošībai jūs varat noteikt samazinātu 24-stundu limitu skaidras naudas izņemšanai no bankomātiem, nosakot tā summu atbilstoši jums nepieciešamajam optimālam skaidras naudas daudzumam diennakts laikā.
 15. Piesakiet SMS/e-mail paziņošanas pakalpojumu. Krāpšanas gadījumā tas jums ļaus uzreiz uzzināt par nesankcionētu operāciju un savlaicīgi nobloķēt karti, piezvanot mūsu Klienta līnijai pa tālruni +371 6777 5555 (diennakts tālrunis).
 16. Uzglabājiet karti tikpat saudzīgi kā skaidru naudu.

Maksājumu karšu drošība bankomātos

 1. Mēģiniet izmantot vienus un tos pašus bankomātus, kuri jums ir labi zināmi.
 2. Pieejot bankomātam, apskatieties apkārt. Ja blakus atrodas aizdomīgi cilvēki, izmantojiet citu bankomātu.
 3. Pirms izmantot bankomātu, apskatiet to. Ja jūs ievērojat kādas nepiederošas iekārtas, priekšmetus, vadus vai pamanāt konstruktīvas izmaiņas, izmantojiet citu bankomātu.
 4. Nepielietojiet fizisku spēku, lai ievietotu karti bankomātā.
 5. Ja pie bankomāta aiz jums stāv rinda, pārliecinieties, ka neviens nevar redzēt jūsu PIN-kodu.
 6. Ievadot PIN-kodu, pieejiet bankomātam pēc iespējas tuvāk, ievadiet PIN-kodu ar rokas vidējo pirkstu (tad rokas delna ir atvērta un ļaundarim ir daudz grūtāk ieraudzīt, kādas pogas jūs nospiežat), ja ir iespējams, ar otro roku aizsedziet tastatūru, lai to nevar redzēt. Ievadiet PIN-kodu tikai pēc tam, kad bankomāts to ir pieprasījis.
 7. Esiet īpaši piesardzīgi, ja kāds svešs cilvēks pie bankomāta piedāvā jums palīdzību, pat ja jūsu karte ir iestrēgusi vai ir problēmas ar operācijas veikšanu. Neievadiet PIN-kodu „palīga” acu priekšā, neļaujiet novērst jūsu uzmanību, jo tajā brīdī krāpnieki var paņemt no bankomāta jūsu karti vai izsniegtos naudas līdzekļus. Ja gādās tāda situācija, uzreiz sazinieties ar banku, lai laicīgi nobloķētu karti, kamēr tiks noskaidroti visi apstākļi.
 8. Ja jums liekas, ka bankomāts darbojas nepareizi, nospiediet pogu „atcelt”, izņemiet savu karti un izmantojiet citu bankomātu. Ja problēmas rodas pēc pieprasāmas summas ievadīšanas, neaizejiet no bankomāta, kamēr nebūsiet pārliecinājis, ka operācija ir pabeigta, izsniegšana ir atteikta vai uz ekrāna parādās aicinājums veikt jaunu operāciju.
 9. Ja bankomāts ir aizturējis jūsu karti, pārliecinieties, ka karte tiešam ir konfiscēta, bet operācija, ko jūs veicāt, ir pabeigta (bankomāts turpina citu klientu apkalpošanu vai ir gatavs jaunas operācijas veikšanai). Pretējā gadījumā, kad jūs aiziesiet prom no bankomāta, tas var atgriezt jūsu karti vai izsniegt jūsu pieprasītos naudas līdzekļus un to varēs izmantot trešās personas.
 10. Pēc naudas līdzekļu saņemšanas ielieciet skaidro naudu un karti kabatas portfelī, makā, somā utt. un tikai pēc tam aizejiet no bankomāta.
 11. Iegaumējiet savu PIN-kodu vai arī izmantojiet PIN-memo karti. Ja jūs pierakstīsiet savu PIN kodu atvērtā veidā, vienmēr pastāvēs varbūtība, ka to kāds varēs uzzināt. Atcerieties, ka par veikto operāciju ar PIN-koda izmantošanu atbildīgs vienmēr ir klients.
 12. Esiet uzmanīgs, ievadot PIN-kodu. Ja jūs ievadīsiet nepareizo PIN kodu vairāk nekā divas reizes pēc kārtas, bankomāts aizturēs jūsu karti.
 13. Vienmēr saglabājiet visas kvītis, ko izdrukājis bankomāts.
 14. Bez nepieciešamības nepalieliniet limitu skaidras naudas izņemšanai no bankomātiem. Naudas līdzekļu drošībai jūs varat noteikt samazinātu 24-stundu limitu skaidras naudas izņemšanai no bankomātiem, nosakot tā summu atbilstoši jums nepieciešamajam optimālam skaidras naudas daudzumam diennakts laikā.
 15. Piesakiet SMS/e-mail paziņošanas pakalpojumu. Krāpšanas gadījumā tas jums ļaus uzreiz uzzināt par nesankcionēto operāciju ar karti un savlaicīgi nobloķēt karti, piezvanot mūsu Klienta līnijai pa tālruni +371 6777 5555 (diennakts tālrunis).

Maksājumu karšu drošība Internetā

 1. Neatbildiet uz elektroniskām vēstulēm, kurās it kā bankas vārdā jums lūdz atklāt personīgu informāciju. Sazinieties ar banku izmantojot to tālruņa numuru, par kura īstumu jūs esat pārliecināts, un noskaidrojiet vai vēstule ir īsta.
 2. Nekad neatveriet saiknes, kas ir norādītas tādās vēstulēs (pat uz bankas mājas lapu), jo īstenībā tās var būt saiknes uz viltotām mājaslapām.
 3. Nekad neatklājiet savas kartes PIN-kodu Interneta resursos.
 4. Izmantojiet tikai pazīstamu un pārbaudītu tirdzniecības uzņēmumu pakalpojumus.
 5. Pirms izmantot karti Internetā, pārliecinieties, ka jums ir iespēja sazināties ar pārdevēju, ja rodas strīdīga situācija vai parādās jautājumi. Pārliecinieties, ka visas mājas lapā norādītas adreses (tālruņu numuri) ir pareizas.
 6. Pārbaudiet adreses mājas lapām, ko jūs atverat, jo ļaundari var izmantot nosaukumus, līdzīgus reāli pastāvošo uzņēmumu mājas lapu adresēm, lai novirzītu jūs uz viltoto mājas lapu.
 7. Izvairieties no apšaubāmu Interneta resursu pakalpojumu izmantošanas, bieži tie ir izveidoti nolūkā saņemt informāciju par bankas kartēm un vēlāk to netiesiski izmantot.
 8. Ja apmeklējot Interneta mājas lapu jums rodas kaut kādas aizdomas vai arī jūs negribat sniegt informāciju par savu karti vai personīgos datus, tad aizveriet lapu, paziņojiet bankai par savām aizdomām, veiciet pirkumu citā vietā.
 9. Kontrolējiet savu elektronisko pastu, neatveriet sūtījumus no nezināmiem sūtītājiem, neatklājiet savus personīgos datus. Ja ir nepieciešams nodot savu personīgo informāciju uzticamam saņēmējam, izmantojiet kriptogrāfiskās aizsardzības līdzekļus, jo parastie pasta sūtījumi var tikt pārtverti un izmantoti, lai jums nodarītu kaitējumu.
 10. Uzstādiet savā datorā antivīrusu programmnodrošinājumu un regulāri to atjaunojiet, ka arī atjaunojiet citas programmas, ko izmantojat (operētājsistēmas un lietojumprogrammas) — tas jūs pasargās no vīrusiem un citām destruktīvām programmām.
 11. Uzstādiet sava datorā ugunsmūri (firewall), kas palīdzēs novērst neautorizētu pieeju jūsu datoram.
 12. Veiciet pirkumus tikai no sava datora, neizmantojiet Interneta kafejnīcas vai citus pieejamus līdzekļus, kur var būt uzstādīta spiegprogrammatūra, kas iegaumē jūsu ievadītos konfidenciālos datus.
 13. Izvēlieties netriviālas paroles, kas nav saistītas ar jūsu dzimšanas datumu vai citiem personīgiem datiem. Ja iespējams, izvēlieties paroles, kas satur gan simbolus, gan ciparus. Nepierakstiet paroles un nevienam tās nesakiet. Ja jūs baidāties aizmirst savu paroli, izdomājiet tikai jums saprotamu paroļu pierakstīšanas sistēmu (piemēram, kā tālruņa numuru vai adresi telefonu grāmatā).
 14. Piesakiet SMS/e-mail paziņošanas pakalpojumu. Krāpšanas gadījumā tas jums ļaus uzreiz uzzināt par nesankcionētu operāciju un savlaicīgi nobloķēt karti, piezvanot mūsu Klienta līnijai pa tālruni +371 6777 5555 (diennakts tālrunis).

Darījuma apstrīdēšana

Ja no jūsu kartes konta tiek ieturēta summa par darījumu, kuru jūs neesat veicis, vai arī ieturētā summa ir nepareiza, jums ir tiesības šo darījumu apstrīdēt, iesniedzot mums rakstisku pretenziju.

Rakstveida pretenzija jāiesniedz bankas noteiktajā formā ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc kartes konta izraksta saņemšanas vai arī, ja neesat pasūtījis kartes konta izrakstu, 60 dienu laikā kopš darījums ir reģistrēts bankā jūsu kartes kontā. Veidlapas jūs varat saņemt pie sava privātbaņķiera.

30 dienu laikā pēc iesnieguma un ar darījumu saistītās informācijas saņemšanas banka paziņos jums par pretenzijas izskatīšanas gaitu.

Gadījumi, kuros nepieciešams bloķēt karti

Ja esat pazaudējis maksājumu karti, tās PIN-kods ir kļuvis zināms trešajām personām vai jums ir radušās aizdomas, ka jūsu karte ir tikusi negodīgi izmantota (piemēram, jūs saņemat SMS atskaiti par darījumu, kuru neesat veicis), jums pēc iespējas ātri jābloķē karte. Lai to izdarītu, piezvaniet uz mūsu Klienta līniju pa tālruni +371 6777 5555 (diennakts tālrunis).

Ja atrodaties ārzemēs, ziņojiet par kartes zādzību vai pazaudēšanu tuvākajā policijas iecirknī vai bankā, kura apkalpo attiecīgās sistēmas kartes.

Nedēļas laikā pēc tam, kad esat mutiski paziņojis par kartes nozaudēšanu vai zādzību, jums jāiesniedz ABLV Bank rakstisks iesniegums. Tā kā kartes īpašnieks ir atbildīgs par darījumiem, kas veikti ar nozaudētu vai nozagtu karti, jūsu interesēs ir pēc iespējas ātri bloķēt šādu karti.

Pierakstiet augstāk norādītu Klienta līnijas tālruņa numuru, lai varētu operatīvi bloķētu karti. Kartes nozaudēšanas vai zādzības gadījumā uzreiz paziņojiet par to bankai.

Papildu drošības pasākumi karšu izmantošanai atsevišķās valstīs

Ar mērķi samazināt krāpniecisku darījumu risku, esam ieviesuši ierobežojumus darījumiem ar maksājumu kartēm sekojošās valstīs: Argentīna, Aruba, ASV, Austrālija, Bangladeša, Bolīvija, Brazīlija, Čīle, Dienvidkoreja, Dienvidāfrika, Dominikāna, Ekvadora, Ēģipte, Fidži, Filipīnas, Gvatemala, Haiti, Hondurasa, Honkonga, Indija, Indonēzija, Jamaika, Japāna, Kambodža, Kenija, Kolumbija, Kostarika, Kuba, Ķīna, Laosa, Libāna, Malaizija, Maroka, Meksika, Nepāla, Pakistāna, Panama, Paragvaja, Peru, Singapūra, Sīrija, Šrilanka, Taivāna, Taizeme, Tanzānija, Trinidada un Tobago, Tunisija, Venecuēla, Vjetnama, Ziemeļkoreja.

Lai nodrošinātu Jūsu maksājumu kartes nepārtrauktu darbību, pirms došanās uz kādu no minētajām valstīm, lūdzu informējiet savu privātbaņķieri vai menedžeri.