Nepamatoti piedāvājumi pārstāvēt kreditoru intereses

Rīga, Latvija, 2018. gada 16. marts, 14:35

Pēdējo dienu laikā izskanējusi informācija par dažādu uzņēmumu piedāvājumiem pārstāvēt kreditoru intereses bankas pašlikvidācijas procesā, apsolot "nodrošināt priekšrocības vai cita veida ieguvumus" pašlikvidācijas procesā. Par šādu pakalpojumu tiekot prasīta samaksa avansā, kā arī procentuāla daļa no kreditora saņemtās naudas summas.

Vēršam uzmanību, ka bankas pašlikvidācijas process tiks īstenots tikai un vienīgi saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas apstiprināto pašlikvidācijas plānu un piemērojamiem Latvijas likumiem — maksimāli caurspīdīgi un neparedzot ārpuskārtas prioritātes.

Latvijas Kredītiestāžu likums nosaka konkrētu secību, kādā tiks apmierināti kreditoru prasījumi. Likvidatoru pienākums ir šo kārtību stingri ievērot, tāpēc jebkāda kreditoru prasījumu apmierināšana paātrinātā kārtībā, neievērojot likumā noteikto secību, nav iespējama. Tāpat nav iespējama kreditora nonākšana citā kreditoru grupā, kuras kreditoru prasījumi tiek apmierināti vispirms.

Sākumā plānots nodrošināt ar garantētajām atlīdzībām saistītās izmaksas. Noguldījumu izmaksa jau sākusies š. g. 3. martā, šim mērķim nodrošinot Noguldījumu garantiju fondā visu nepieciešamo summu 480 miljonus eiro apmērā. Tālāk tiks apmierināti pārējie kreditoru prasījumi un pēdējā izmaksu kārtā tiks segtas akcionāru prasījumi.

Aicinām būt piesardzīgiem, saņemot piedāvājumus pārstāvēt jūsu intereses ABLV Bank pašlikvidācijas procesā, īpaši gadījumā, ja tiek piedāvātas priekšrocības, kas ir pretrunā ar likumu — tādiem piedāvājumiem nav tiesiskā pamata.