Par ABLV Bank pašlikvidācijas procesu

Rīga, Latvija, 2018. gada 11. aprīlis, 15:42

Pēc pašlikvidācijas plāna projekta iesniegšanas Finanšu un kapitāla tirgus komisijai (FKTK) š. g. 5. martā mēs turpinām darbu ar FKTK un sniedzam papildu pieprasītos dokumentus saistībā ar bankas pašlikvidācijas plānu.

FKTK, saskaņā ar Kredītiestāžu likumu, 30 dienu laikā pēc visu papildu pieprasīto dokumentu iesniegšanas izvērtēs ABLV Bank spēju noteiktajā termiņā un pilnā apmērā izpildīt tās saistības pret kreditoriem.

FKTK pārstāvji ir publiski paziņojuši, ka lēmums attiecībā uz ABLV Bank pašlikvidāciju varētu tikt pieņemts līdz šī gada aprīļa beigām.

Uzsākoties pašlikvidācijai, visiem klientiem, kuri saskaņā ar bankas grāmatvedības datiem būt uzskatāmi par kreditoriem, tiks nosūtīts oficiāls paziņojums par likvidācijas uzsākšanu. Šajā paziņojumā kreditori tiks aicināti pieteikt savus prasījumus trīs mēnešu laikā, norādot prasījuma pamatojumu un apmēru, kā arī pamatojošos aktuālos identifikācijas dokumentus, kas būs identiski tiem, kurus klients iesniedz uzsākot sadarbību. Ņemot vērā kreditoru skaitu, pēc pieteikumu termiņa beigām būs nepieciešami aptuveni trīs mēneši, lai pieteikumus izskatītu, akceptētu un izveidotu kreditoru sarakstu.

Vēlreiz vēršam uzmanību, ka pašlikvidācijas process tiks īstenots tikai un vienīgi saskaņā ar pašlikvidācijas plānu un piemērojamiem Latvijas likumiem — maksimāli caurspīdīgi un neparedzot ārpuskārtas prioritātes. Latvijas Kredītiestāžu likums nosaka konkrētu secību, kādā tiks apmierināti kreditoru prasījumi. Likvidatoru pienākums ir šo kārtību stingri ievērot, tāpēc jebkāda kreditoru prasījumu apmierināšana paātrinātā kārtībā, neievērojot likumā noteikto secību, nav iespējama. Tāpat nav iespējama kreditora nonākšana citā kreditoru grupā, kuras kreditoru prasījumi tiek apmierināti vispirms.