Galvenie operatīvie finanšu rādītāji

Rīga, Latvija, 2018. gada 13. marts, 10:18

Ņemot vērā 23. februārī Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) pieņemto lēmumu, un, lai nodrošinātu procesa caurspīdīgumu, publicējam bankas operatīvo bilanci.

ABLV Bank, AS galvenie operatīvie finanšu rādītāji (02.03.2018.), kas tika iesniegti kopā ar pašlikvidācijas plānu.