Galvenie operatīvie finanšu rādītāji

Rīga, Latvija, 2018. gada 10. aprīlis, 11:24

Turpinot nodrošināt caurspīdīgu likvidācijas procesu, ABLV Bank publicē 1.ceturkšņa finanšu informāciju.

Būtiskākie finanšu rādītāji:

  • 2018. gada 31. martā bankas aktīvu apjoms bija EUR 2,44 miljardi, noguldījumu apjoms bija EUR 1,63 miljardi, bet kredītportfelis — EUR 897,6 miljoni.
  • Bankas peļņa 2018. gada 1. ceturksnī bija EUR 2,5 miljoni.
  • Bankas kapitāls un rezerves — EUR 350,4 miljoni.
  • Bankas kapitāla pietiekamības līmenis 2018. gada 31. martā bija gandrīz divas reizes lielāks nekā regulatīvā prasība: Bankas kapitāla pietiekamība bija 21,33% (regulatīvais minimums 11,5%) , bet likviditātes rādītājs gandrīz trīs reizes augstāks nekā regulatīvā prasība: 84,21% (regulatīvais minimums 30%).

ABLV Bank 1. ceturkšņa finanšu informācija pieejama šeit.