Atteikumi veikt pārskatījumus

Rīga, Latvija, 2018. gada 16. marts, 13:52

Vēlamies informēt, ka Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) 2018. gada 18. februāra lēmums par maksājumu ierobežojumu noteikšanu un 2018. gada 23. februāra lēmumu par noguldījumu nepieejamības iestāšanos ABLV Bank, AS, kā arī 2018. gada 26. februāra ABLV Bank, AS ārkārtas akcionāru sapulces lēmums par bankas pašlikvidāciju neierobežo klientu kā kredītņēmēju tiesības veikt maksājumus ABLV Bank, AS savu esošo saistību dzēšanai no citām kredītiestādēm.

Iespējamie atsevišķu kredītiestāžu atteikumi izpildīt šādus maksājumus nevar tikt uzskatīti par tiesiski pamatotiem un var liecināt par patērētāju (fizisko personu) tiesību pārkāpumiem attiecībā uz pakalpojuma sniedzēja pienākumu nodrošināt līgumsaistību pienācīgu izpildi.

Arī FKTK oficiālā vēstulē norādījusi kredītiestādēm, ka maksājumus uz ABLV Bank AS var pieņemt izpildei, ja tie ir paredzēti klientu saistību pret banku un tās meitas uzņēmumiem dzēšanai. 

Līdz ar to aicinām klientus ziņot mums, zvanot uz Diennakts klientu līniju +371 6777 5555 vai e-pastā info@ablv.com, par citu kredītiestāžu atteikumiem veikt pārskatījumus uz ABLV Bank, AS kontu kredītsaistību atmaksai, kā arī par atteikumiem atvērt jaunu norēķinu kontu citā kredītiestādē. Ziņojumam pievienojiet atteikumu apliecinošus dokumentus. Mēs šīs sūdzības nodosim atbilstošajām iestādēm — FKTK vai Patērētāju tiesību aizsardzības centram, lai kopīgi risinātu šādas situācijas.

Vēlreiz atgādinām, ka kredītsaistības jāturpina pildīt, lai tas nepasliktinātu klienta kā godprātīga kredītņēmēja situāciju. Kredītu atmaksas maksājumus var veikt ABLV Bank, AS kasē EUR vai USD valūtā skaidrā naudā vai pārskaitot naudas līdzekļus tikai EUR valūtā no citas bankas uz vienotu kontu kredītu norēķiniem ABLV Bank, AS atbilstoši jaunajai kredītsaistību atmaksas kārtībai.