Garantēto atlīdzību izmaksa

Informējam, ka ir noteikta kārtība garantēto atlīdzību izmaksai likvidējamās ABLV Bank, AS (turpmāk – Sabiedrība) klientiem, kuriem saskaņā ar Noguldījumu garantiju likumu ir tiesības to saņemt. Ievērojot to, ka Sabiedrības klientiem naudas līdzekļi nav pieejami jau kopš 2018. gada 19. februāra, nolemts izmaksu veikt ātrāk nekā tas paredzēts likumā — no 2018. gada 3. marta un to veic Citadele banka, AS.

Saskaņā ar Noguldījumu garantiju likumu katram klientam ir garantēta līdz 100 000 eiro izmaksa no Noguldījumu garantiju fonda. Likvidējamai ABLV Bank, AS ir pietiekami likvīdie aktīvi, lai nodrošinātu visas summas atmaksu, tādēļ Sabiedrība jau ir pārskaitījusi vairāk kā 480 miljonus eiro Noguldījumu garantiju fondam garantēto atlīdzību izmaksai.

2018. gada 28. februārī mēs esam veikuši visiem klientiem garantētās atlīdzības izmaksas aprēķinus un izvietojoši šos līdzekļus atsevišķos kontos. Summu varat apskatīt internetbankā garantētās atlīdzības kontā. Atlīdzības izmaksa tiks nodrošināta par visu veidu noguldījumiem visās valūtās, apmērā, kas nepārsniedz 100 000 eiro visos kontos kopā, ja vien šie naudas līdzekļi nenodrošina klienta saistības. Tas attiecas gan uz depozītiem, gan atlikumiem norēķinu kontos, maksājumu karšu kontos, naudas kontos brokeru pakalpojumiem, krājkontos un citos.

Garantētā atlīdzība pienākas likvidējamās ABLV Bank, AS klientiem — fiziskām un juridiskām personām, rezidentiem un nerezidentiem. Dažus izņēmumus par noguldījumiem, kuriem netiek izmaksāta garantētā atlīdzība, nosaka Noguldījumu garantijas likuma 23. pants.

Izmaksas no 2018. gada 3. marta tiek veiktas šādā kārtībā:

  • pieteikumus garantēto atlīdzību izmaksai pieņem Citadele banka, AS un tās filiālēs:
    • visiem klientiem "Citadele" (Rīgā, Republikas laukumā 2 A);
    • Latvijas rezidentiem arī klientu apkalpošanas centrā "MOLS" (Rīgā, Krasta ielā 46) un klientu apkalpošanas centrā "Skanste" (Rīgā, Skanstes ielā 50) to darba laikā;
  • garantēto atlīdzību vienam klientam izmaksās vienā maksājumā eiro;
  • ja garantētās atlīdzības apmērs nepārsniedz 1000 eiro, pēc noguldītāja izvēles to noguldītājam izmaksās skaidrā naudā, piemērojot par izmaksu komisijas maksu atbilstoši Citadele banka, AS pakalpojumu cenrādim;
  • ja garantētās atlīdzības apmērs pārsniedz 1000 eiro, to var pārskaitīt tikai uz noguldītāja kontu jebkurā citā kredītiestādē atbilstoši Citadele banka, AS pakalpojumu cenrādim.

Informāciju par dokumentiem, kas nepieciešami, lai varētu jums izmaksāt garantēto atlīdzību, Citadele banka, AS publicējusi savā tīmekļa vietnē. Papildu Citadele banka, AS informēs noguldītājus par iespējām nosūtīt dokumentus Citadele banka, AS sākotnējai pārbaudei, lai savlaicīgi pirms noguldītāja ierašanās novērstu iespējamos trūkumus, kas saistīti, piemēram, ar juridiskās personas pārstāvja pilnvarojumu apliecinošajiem dokumentiem.

Apkalpojot garantētās atlīdzības saņēmējus, kuri nav sasnieguši pilngadību — krājkonts nepilngadīgiem klientiem, garantētā atlīdzība tiks izmaksāta vienam no vecākiem vai aizbildnim, uzrādot vecāka vai aizbildņa pasi vai personas apliecību, nepilngadīgās personas dzimšanas apliecību un Bāriņtiesas atļauju. Bāriņtiesas atļauja nav nepieciešama, ja garantētā atlīdzība nepārsniedz 20 eiro vai tā tiks pārskaitīta uz jau atvērtu bērna krājkontu citā Latvijas kredītiestādē.

Plašāk par garantētās atlīdzības izmaksas nosacījumiem lasiet mūsu tīmekļa vietnē

Vēlreiz atgādinām, ka maksimālai klientu un kreditoru interešu aizsargāšanai 26. februārī ārkārtas akcionāru pilnsapulcē tika pieņemts lēmums par Sabiedrības pašlikvidāciju. Šādā veidā mēs spēsim vislabāk nodrošināt savu aktīvu aizsardzību, lai norēķinātos ar visiem klientiem. Sabiedrības finanšu stāvoklis ir teicams, tāpēc mums jārūpējas par katru klientu un viņa tiesību aizsargāšanu.