Galvenie operatīvie finanšu rādītāji

Rīga, Latvija, 2018. gada 18. septembris, 07:00

Likvidējamās ABLV Bank, AS darbības pārskats par 2018. gada augustu. 

Saskaņā ar Kredītiestāžu likumu, likvidējamā ABLV Bank, AS publicē augusta darbības pārskatu. Kopš likvidācijas apstiprināšanas atgūti 80 miljoni eiro, tai skaitā augustā — 47 miljoni eiro.

Ikmēneša darbības pārskatā atspoguļots operatīvais finanšu stāvoklis — aktīvi un saistības augusta beigās, kā arī pārskats par atgūtajiem aktīviem un likvidācijas izdevumiem.

Galvenie darbības pārskata dati uz 2018. gada 31. augustu:

  • kopējais aktīvu apjoms: 2,4 miljardi eiro;
  • noguldījumi: 1,6 miljardi eiro;
  • kapitāls un rezerves: 308,8 miljoni eiro;
  • līdz šim atgūtie aktīvi: 80 miljoni eiro.

Ar pilnu likvidējamās ABLV Bank, AS darbības pārskatu par 2018. gada augustu var iepazīties šeit.