Uzaicinājums par trešo personu mantas saņemšanu

Likvidējamās ABLV Bank, AS likvidatori Eva Berlaus, Arvīds Kostomārovs, Andris Kovaļčuks un Elvijs Vēbers, saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 172.1panta pirmās daļas noteikumiem, uzaicina trešās personas saņemt tām piederošo likvidējamās ABLV Bank, AS turējumā esošo mantu - finanšu instrumentus, individuālo seifu saturu, kā arī citu likvidējamās ABLV Bank, AS turējumā esošo trešajām personām piederošo mantu. Šajā uzaicinājumā norādīto mantu lūdzam saņemt līdz 2019.gada 30.septembrim (ieskaitot), vēršoties likvidējamajā ABLV Bank, AS, Skanstes ielā 7 k-1, Rīgā, LV-1013, Latvijas Republikā.

Pēc paziņojumā minētā termiņa beigām manta, kura netiks pārņemta, tiks atsavināta saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 172.1 panta otro daļu.