Galvenie operatīvie finanšu rādītāji

Rīga, Latvija, 2019. gada 15. novembrī, 08:00

Likvidējamās ABLV Bank, AS darbības pārskats par 2019. gada oktobri. 

Saskaņā ar Kredītiestāžu likumu likvidējamā ABLV Bank, AS (Sabiedrība) publicē oktobra darbības pārskatu. 2019. gada oktobrī likvidējamā ABLV Bank, AS atguvusi 17,5 miljonus eiro.

Sabiedrības aktīvu apjoms ir pilnīgi pietiekams, lai pilnībā segtu visus kreditoru prasījumus. Līdz 2019. gada 31. oktobrim Sabiedrība kopumā atguvusi aktīvus 703,2 miljonu EUR vērtībā, kā rezultātā Latvijas Bankā (t.sk. fiduciārajos kontos) glabājas 1,67 miljardi EUR, kas nodrošina aptuveni 81% no visiem kreditoru prasījumiem.

Galvenie darbības pārskata dati uz 2019. gada 31. oktobri:

  • kopējais aktīvu apjoms: 2,3 miljardi EUR;
  • pieteiktie kreditoru prasījumi: 2,0 miljardi EUR;
  • pieejamie naudas līdzekļi: 1,67 miljardi EUR;
  • kapitāls un rezerves: 291,9 miljoni EUR;
  • kopumā atgūtie aktīvi: 703,2 miljoni EUR.

Sabiedrība turpina ciešu sadarbību ar visām iesaistītajām pusēm, tai skaitā valsts institūcijām un amatpersonām, nodrošinot caurspīdīgu un atklātu likvidācijas procesu. Ernst & Young komanda turpina neatkarīgas kreditoru pārbaudes, ievērojot ar regulatoru saskaņotajā kreditoru pārbaužu metodoloģijā noteiktās prasības.

2019. gada oktobrī uzsāktas izmaksas Kredītiestāžu likumā noteiktajai kreditoru 2. kārtai, kurā šobrīd ir 865 kreditori ar kopējo atzīto prasījumu apmēru 347 miljoni eiro.

Ar pilnu 2019. gada oktobra darbības pārskatu var iepazīties šeit.