Finanšu rādītāji

Likvidējamās ABLV Bank, AS darbības pārskats par 2020. gada decembri. 

Saskaņā ar Kredītiestāžu likumu likvidējamā ABLV Bank, AS (Sabiedrība) publicē 2020. gada decembra darbības pārskatu. Decembrī turpinājās aktīvu atgūšana un to pircēju pārbaudes, kā arī likumā noteiktajā kārtībā Sabiedrība turpināja sniegt informāciju un atbildes visām iesaistītajām pusēm, tai skaitā dažādām Latvijas un ārvalstu institūcijām.

Decembrī tika atgūti 24 miljoni EUR, bet kopš likvidācijas sākuma – 859 miljoni EUR. Galvenie darbības pārskata dati 2020. gada 31. decembrī:

  • kopējais aktīvu apjoms: 2,27 miljardi EUR;
  • pieteiktie kreditoru prasījumi: 1,97 miljardi EUR;
  • kapitāls un rezerves: 235,2 miljoni EUR;
  • kopumā atgūtie aktīvi: 859 miljoni EUR.

Līdz decembra beigām jau vairāk nekā 14 270 Sabiedrības bijušo klientu ir atguvuši savus noguldījumus bankā. Tie galvenokārt ir klienti ar konta atlikumiem līdz 100 000 EUR, kuriem kopumā izmaksāti 449,2 miljoni EUR no Sabiedrības pārskaitītās summas Noguldījumu garantiju fondā.

Tāpat norit darbs ar vairāk nekā 3000 lielāko kontu atlikumu īpašniekiem, kuru kontu atlikumi kopā ir 2 miljardi eiro. Kreditoru prasījumu izmaksas tiek veiktas tikai tad, ja pēc pārbaudes netiek konstatēti normatīvajos aktos noteiktie šķēršļi šādu izmaksu veikšanai. Pārbaudes veic Sabiedrības nolīgta starptautiska konsultantu komanda no Ernst&Young, kura līdz decembra beigām ir uzsākusi 2 119 kreditoru pārbaudes par kopējo prasījumu kopsummu 1,35 miljardi EUR.

Ar pilnu 2020. gada decembra darbības pārskatu var iepazīties šeit.