Sazināties ar banku

Ar šo piekrītu, ka visi šajā kontaktformā iesniegtie personas dati ir pareizi un piekrītu, ka pārzinim ABLV Bank, AS, (adrese: Rīgā, Elizabetes ielā 23, LV-1010) ir tiesības apstrādāt visus manus personas datus (tajā skaitā norādīto personas kodu), kas iesniegti šajā kontaktformā vai tehniski saistīti ar kontaktformas aizpildīšanu (piemēram, IP adrese) šādam mērķim - personas datu apstrāde, lai izvērtētu personas atbilstību amata vakancēm ABLV Bank, AS, un sazinātos ar iespējamo pretendentu.

Saviem datiem Jūs varat piekļūt, iesniedzot iesniegumu ABLV Bank, AS, Rīgā, Elizabetes ielā 23.