Saglabāt drošāk

Jums ir kapitāls un jūs izskatāt iespējas tā saglabāšanai un palielināšanai? Atbildi uz šo jautājumu jūs atradīsiet mūsu piedāvātajos kapitāla aizsardzības un saglabāšanas risinājumos.
 • Nodrošināt noguldījumu drošību

  Uzkrājumu veidošana ļauj iegūt drošību un pārliecību par to, ka jūsu labklājības līmenis saglabāsies un augs.

  Jūsu rīcībā ir brīvi finanšu līdzekļi, kurus šobrīd nevēlaties tērēt, bet gribat tos saglabāt un vairot ar nosacījumu, ka to pieaugums ir garantēts.

  Piedāvājam jums izmantot mūsu noguldījumu produktus, kas ļaus saglabāt un vairot jūsu labklājību.

 • Aizsargāt savus aktīvus

  Savas ģimenes labklājības nodrošināšanai ilgtermiņā labākais risinājums ir dažādas aktīvu aizsardzības struktūras.

  Uzņēmējdarbība var būt pakļauta dažāda veida ekonomiskiem un juridiskiem riskiem, tādēļ ģimenes labklājības aizsardzībai nepieciešams izveidot aktīvu aizsardzības struktūras, kuras neietekmē ģimenes galvas biznesa riski.

  Mums ir liela pieredze dažādu aktīvu aizsardzības struktūru izveidē un pārvaldīšanā.

 • Plānot mantojuma jautājumus

  Ikviens no mums rūpējas par savas ģimenes labklājības nodrošināšanu šobrīd un arī nākotnē.

  Jūs vēlaties būt drošs, ka jūsu dzīves laikā radītā ģimenes labklājība tiks saglabāta nākamajām paaudzēm un tā netiks sadalīta starp vairākiem iespējamiem mantiniekiem. Turklāt jūs gribat, lai lēmumi par šo aktīvu pārvaldīšanu tiktu pieņemti efektīvi un profesionāli.

  Mēs nodrošināsim Jūsu mantojuma saglabāšanu nākamajām paaudzēm.

 • Atbilst likumu un citu regulējošo normu prasībām

  Veiksmīgas uzņēmējdarbības pamatā ir precīza likumu izpratne, zināšanas par specifisku nozaru normatīviem un pastāvīga sekošana līdz to izmaiņām.

  Jūsu uzņēmums ir ieguvis jaunu sadarbības partneri valstī, kuras likumdošana jums ir sveša un tas var radīt nevajadzīgus sadarbības pārpratumus.

  Mūsu juristi palīdzēs jums dažādu jautājumu risināšanā – sākot ar neliela līguma izveidi un beidzot ar sarežģītu projektu vadīšanu. Plašs sadarbības partneru tīkls ļauj mums sniegt konsultācijas starptautiskajā likumdošanā, bet stingri konfidencialitātes nosacījumu sniegs jums nepieciešamo komforta līmeni.

 • Nodrošināt pilnu konfidencialitāti

  Saglabāt un neizpaust finanšu un privāto informāciju par klientu un viņa biznesu – tas ir baņķiera pamata profesionālais pienākums.

  Neatkarīgi no tā vai esat turīga privātpersonā, kura veido ienesīgu investīciju portfeli, vai esat liela uzņēmuma īpašnieks, kurš vēlas finansēt ievērojamu biznesa projektu, jūs esat ieinteresēts, lai par jūsu turīgumu vai saistībām zinātu pēc iespējas mazāks cilvēku skaits.

  Kā finanšu partneri un ekspertu sava kapitāla, gan savu uzņēmumu finanšu pārvaldīšanai mūs izvēlas turīgi klienti no Baltijas un NVS valstīm, kuriem vajadzīgi individuāli finanšu risinājumi un personiska attieksme.

  ABLV ar jums strādās atsevišķa menedžeru grupa – trīs privātbaņķieri. Jūs apkalpojošā komanda vienmēr būs lietas kursā par jūsu bankas lietām arī tad, ja kāds no privātbaņķieriem atrodas prombūtnē. Katrs privātbaņķieris apkalpo nelielu un nemainīgu klientu loku – tā mēs panākam augstu apkalpošanas kvalitāti, nedalītu uzmanību pret klienta vēlmēm un pilnīgu sadarbības konfidencialitāti.

  Aicinām jūs kļūt par mūsu klientu!

 • Droši glabāt finanšu instrumentus

  Aktīvi investējot finanšu līdzekļus vērtspapīros, viens no svarīgākajiem jautājumiem ir aktīvu droša glabāšana.

  Investīcijas dažādos vērtspapīros var radīt grūtības izsekot līdzi visu aktīvu vērtībai. Tādēļ  ir būtiski glabāt visus vērtspapīrus vienā vietā, neatkarīgi no to valūtas un veida.

  Mēs garantējam drošu finanšu instrumentu glabāšanu, kas tiek nodrošināta, stingri ievērojot Eiropas Savienības likumu prasības.

 • Centralizēt aktīvu pārvaldīšanu

  Aktīvu centralizētajā vadībā ietilpst jūsu aktīvu aizsardzības struktūru izveidošana un to pārvaldīšana.

  Jūs vēlaties savus aktīvus aizsargāt no dažādiem iespējamiem riskiem, un jums vajadzīgs profesionāls un uzticams to pārvaldītājs.

  Mūsu pieredze dažādu aktīvu aizsardzības un vadības struktūru izveidē nodrošinās jūsu aktīvu saglabāšanu un vairošanu.

 • Garantēt darījumu nosacījumu izpildi

  Darījumu nosacījumu izpildes prognozējamība jeb ir risku kontrole ir jebkuras biznesa nozares pamatā.

  Biznesa darījumu daudzveidība un sarežģītība liek pievērst īpašu uzmanību darījumu nosacījumu izpildes drošībai. Šādos gadījumos kā drošības garants ir nepieciešama trešā persona – banka, kas nodrošina visu iesaistīto pušu saistību izpildi.

  Darījumu nosacījumu izpildes drošības nodrošināšanai iesakām jums izmantot mūsu piedāvātās dokumentārās operācijas, kā arī finansēšanas risinājumus.

 • Ieguldījumu fonda izveidošana

  Veiksmīga uzņēmēja ģimene izlēma pārvest daļu no sava kapitāla uz ieguldījumu fondu, lai nodrošinātu skaidru kontroli pār aktīvu pārvaldītāja darbībām un vienlaicīgi piešķirtu lēmumu pieņemšanas pilnvaras ģimenes locekļiem ar attiecīgu pieredzi un interesēm.
  • Pēc klienta situācijas un vajadzību izpētes, mēs klientam piedāvājām sekojošu risinājumu. Ieguldījumu fonda izveidošanai piedāvājam klientam izvēlēties Luksemburgu kā vienu no populārākajām un cienījamākajām jurisdikcijām.

  • Mūsu ieguldījumu konsultanti kopā ar Luksemburgas speciālistiem izstrādāja fonda modeli un ieguldījumu stratēģiju, ko apstiprināja ģimene.

  Andrejs Jermoņins

  Privātbaņķieru nodaļas „Dienvidi” vadītājs