Akcionāri

Ernests Bernis

Oļegs Fiļs

ABLV Bank, AS pamatkapitāls ir 42 080 000 EUR.

Līdzdalība ABLV Bank, AS procentos no balsstiesīgo akciju skaita uz 2017. gada 1. novembri
Ernests Bernis un Nika Berne (tieši un netieši iegūta līdzdalība) 43,51%
Oļegs Fiļs (netieši iegūta līdzdalība) 43,52%
18 juridiskas personas un 116 fiziskas personas 12,97%

Akciju skaits:

38 250 000 vārda akcijas ar balsstiesībām

3 830 000 personāla akcijas bez balsstiesībām