Akcionāri

Ernests Bernis

Oļegs Fiļs

Likvidējamās ABLV Bank, AS pamatkapitāls ir 42 080 000 EUR.

Līdzdalība likvidējamā ABLV Bank, AS procentos no balsstiesīgo akciju skaita
Ernests Bernis un Nika Berne (netieši iegūta līdzdalība) 43,51%
Oļegs Fiļs (netieši iegūta līdzdalība) 43,52%
17 juridiskas personas un 117 fiziskas personas 12,97%

Akciju skaits:

38 250 000 vārda akcijas ar balsstiesībām

3 830 000 personāla akcijas bez balsstiesībām