Sabiedrībai

Mēs esam pārliecināti, ka sekmīgas uzņēmējdarbības pamats nav tikai prasme strādāt ar klientiem, bet arī atbildība pret sabiedrību. Mūsu galvenais partneris labdarības jomā ABLV Charitable Foundation 11 gadus bija realizējis sabiedrībai nozīmīgus projektus.

Īstenojot dzīvē savas pamatvērtības, 2006. gadā bankas akcionāri Ernests Bernis un Oļegs Fiļs ir izveidojuši nodibinājumu ABLV Charitable Foundation, lai sekmētu uzņēmēju atbildību par sabiedrību un vidi.

Fonda uzmanības centrā vienmēr ir bijusi māksla, atbalsta sniegšana bērniem ar dzirdes traucējumiem, ģimeņu sociālā integrācija, pilsētvides attīstība un izglītība. 2014. gadā ABLV Charitable Foundation kopā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu un Latvijas Kultūras ministriju parakstīja nodomu protokolu par Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja būvniecības ieceres īstenošanu līdz 2021. gada 18. novembrim, apņemoties nodrošināt nepieciešamo finansējumu no privātajiem līdzekļiem 30 miljonu eiro apmērā.

Kopumā šo gadu laikā fonds ir atbalstījis 350 labdarības un kultūras jomas projektus, piešķirot to realizācijai līdzfinansējumu gandrīz 5 miljonu eiro apmērā sadarbībā ar visiem, kuri ziedoja līdzekļus fonda programmām. Kādam šie projekti ir ļāvuši īstenot savu sapni, kādu iedrošināja uz jaunām mākslinieciskām idejām, bet kādam tie ir palīdzējuši labāk dzirdēt un augt stiprākam.

Ņemot vērā ABLV Bank darbības apturēšanu, 2018. gada martā fonds faktiski apturēja uzsāktās un plānotās labdarības iniciatīvas. Iespēju robežās tiek turpināta darbība vien atsevišķās programmās.

Vēlamies teikt sirsnīgu paldies katram, kurš ir ziedojis fonda programmām, kā arī vēlamies pateikties mūsu partneriem – par sadarbību, atbalstu un darbu, kas tika kopīgi veikts visus šos 11 gadus!

ABLV Charitable Foundation ieguldījums sabiedrības attīstībā