Investora kalendārs

Datums ISIN Notikums

2017. gads

Oktobris
16.10.2017

Subordinētās obligācijas ABLV SUB EUR 250622, ISIN LV0000800977; ABLV SUB USD 180323, ISIN LV0000801124; ABLV SUB USD 270623, ISIN LV0000801173; ABLV SUB EUR 270623, ISIN LV0000801181; ABLV SUB USD 231023, ISIN LV0000801223; ABLV SUB EUR 271024, ISIN LV0000801520 izņemtas no otrā līmeņa kapitāla.

23.10.2017 LV0000801223 Obligāciju ABLV SUB USD 231023 kupona izmaksa
26.10.2017 LV0000801850 Obligāciju ABLV FXD USD 261017 kupona izmaksa
26.10.2017 LV0000801850 Obligāciju ABLV FXD USD 261017 dzēšana
26.10.2017 LV0000801868 Obligāciju ABLV FXD EUR 261017 kupona izmaksa
26.10.2017 LV0000801868 Obligāciju ABLV FXD EUR 261017 dzēšana
31.10.2017 LV0000802163 Obligāciju ABLV FXD USD 311018 kupona izmaksa
31.10.2017 LV0000802171 Obligāciju ABLV FXD EUR 311018 kupona izmaksa